Lokalt engasjement forvandlet Karolina badestrand til perle

Karolina badestrand på Sandnes er forvandlet.  Det er et stort løft som den lokale velforening Oss Vel med Lene Follo og Hilde Øyen i spissen,  tok initiativ til.