Bare Rødt ville ha helårsboliger med boplikt

Artikkelen er over 9 år gammel

Kommunen og Buer Prosjekt er ikke enig om innholdet i utbyggingsavtalen. Av den grunn ønsket Arbeiderpartiet å utsette behandlingen av reguleringsplanen for Holmen. Det forslaget ble nedstemt og dermed vedtok et enstemmig hovedutvalg å si ja til reguleringsplanen slik den nå foreligger. Rødt var det eneste partiet som stemte for et forslag om at reguleringsplanens formål skulle være helårsboliger meed boplikt

DEL

Kommunen og Buer Prosjekt er ikke enig om innholdet i utbyggingsavtalen. Av den grunn ønsket Arbeiderpartiet å utsette behandlingen av reguleringsplanen for Holmen. Det forslaget ble nedstemt og dermed vedtok et enstemmig hovedutvalg å si ja til reguleringsplanen slik den nå foreligger.

Men vedtaket ble ikke fattet uten sverdslag. Dag Thorvaldsen (Rødt) fremmet blant annet forslag om at reguleringsplanens formål skulle være helårsboliger med boplikt, at næringsarealet ikke skal reguleres, at det skulle lages rekkefølgebestemmelser som tilsa at hotellet ble bygget ut parallelt med boligene og at utbyggeren ikke burde binde seg til flate tak, men heller la Risørbebyggelsens særpreg få innflytelse på prosjektet.

Raus med rosen

Representanten fra Rødt var samtidig også raus med rosen til utbyggeren, og viste til den dialogen som har vært underveis i prosjektet. Eva Nilsen (A) understreket at også Arbeiderpartiet ønsker å få til noe på Holmen.

–Vi har lyttet og lytter fortsatt til ulike argumenter som er brukt i forbindelse med denne saken. Og vi kan gjerne svelge kameler, om nødvendig også medhårs, og vi kompromisser gjerne, sa hun.

Samtidig var hun skeptisk til problemene som er oppstått i forhold til utbyggingsavtalen.

Utbyggingsavtalen

–Det er viktig å få denne avtalen på plass, sa hun, og viste til at avtalen blant annet kan innebære at kommunen må delfinansiere noe av veiutbyggingen i Hasalen. Derfor ønsket hun å utsette behandlingen av saken.

Venstres Stian Lund ga uttrykk for at han var overrasket over innspillene.

–Det Rødt vil er å sende utbyggeren på første buss hjem. Heldigvis er det borgerlig flertall her, sa han og tilbakeviste også Eva Nilsens bekymringer over at prisen på boligene på Holmen kunne bli i overkant høye.

–Dette er en privat utbygging, vi driver ikke med planøkonomi, sa Lund.

Utsettelsesforslaget falt med 2 mot 5 stemmer.

I bystyret 26. august

Under avstemningen viste det seg at Rødts forslag om helårsboliger kun fikk partiets egen stemme, forslaget om at næringsarealet ikke skal reduseres ble enstemmig vedtatt, mens forslaget om hotellet burde bygges ut parallelt med boligene ble forkastet med tre mot de borgerliges fire stemmer.

Rødts forslag om at Holmens arkitektoniske uttrykk skal ta opp i seg Risørs særtrekk ved den spredte småhusbebyggelse og rike variasjon ble også forkastet, med tre mot fire stemmer.

Harald Eriksen (H) hadde imidlertid denne kommentaren: –Jeg er enig med deg, men stemmer allikevel imot.

Enden på visa var at rådmannens forslag til reguleringsplan for Holmen ble enstemmig vedtatt. Bystyret får planen til avsluttende behandling 26. august.

Artikkeltags