Bevilger 300.000 til reparasjon av "Øisang"

Artikkelen er over 15 år gammel

A/S Østre Søndeled og Risør fjordruter gis et ekstraordinæ rt tilskudd på kr 300.000 til å dekke sluttregningen for reparasjon av fergen ”Øisang”. Tilskuddet gis under forutsetning av at Risør kommune yter et tilsvarende beløp.

DEL

AS Østre Søndeled og Risør Fjordruter driver båtruten mellom Risør og Øysang. Fylkestinget bevilget i 2001 (FT-sak nr 24/01) kr. 300.000 til istandsetting av den gamle trefergen ”Øisang”. Da det viste seg at utbedringsarbeidene ble mer omfattende enn opprinnelig forutsatt, ble det bevilget ytterligere kr 300.000 i 2002 (FT-sak 5/02)

Situasjonen er at fergen nå er ferdig reparert og satt i drift, men det er blitt en tilleggsregning på kr 600.000 som ikke er dekket. Det finns i realiteten to alternative løsninger. Enten må de offentlige bevilgningene økes for å dekke tilleggsregningen, eller beløpet må lånefinansieres av selskapet. En lånefinansiering vil medføre ekstra kostnader for selskapet som i praksis må dekkes gjennom økte offentlige driftstilskudd over noen år. Bl.a. som følge av beløpets størrelse finner fylkesrådmannen, i likhet med Risør kommune, at det er mest hensiktsmessig å utbetale beløpet som et engangsbeløp.

Artikkeltags