Boliger fra to til 10 millioner?

Anslagsvis 120 personer var til stede i Risørhuset mandag kveld for å få med seg siste nytt om Holmenprosjektet.

Anslagsvis 120 personer var til stede i Risørhuset mandag kveld for å få med seg siste nytt om Holmenprosjektet.

Artikkelen er over 10 år gammel

–Vi håper å greie å bygge noen mindre boenheter til under to millioner, men vi ser ikke bort i fra at noen vil koste ti millioner.

DEL

–Vi håper å greie å bygge noen mindre boenheter til under to millioner, men vi ser ikke bort i fra at noen vil koste ti millioner.

Kjell Hugo Haugen adm.dir. i Backe Prosjekt AS, fikk atskillige spørsmål da det ble invitert til nok en “Holmenkveld” i Risørhuset mandag kveld.

Ikke så mye mer enn en enebolig

Spørsmålet om pris ønsket han imidlertid ikke å gå så mye dypere inn i der og da, til det manglet han nok bakgrunnsmateriale. Men han tok utgangspunkt i at det i dag er vanskelig å få seg en enebolig under tre millioner. På Holmen får du i tillegg parkering under tak, båtplasser og boenheter med balansert ventilasjon samt vannbåren varme hentet opp fra 30 meters dyp like utenfor.

Han nevnte også at målet er å bygge boenheter med høy teknisk standard. Han trakk samtidig inn at dersom hotellkonseptet skal være av interesse for en driver, kan man ikke la hotellet være med på å subsidiere utbyggingskostnadene.

–Vi kommer nok ikke under 35.000 kroner kvadratmeteren. Det blir kostbart, men ikke så veldig mye over en enebolig, sa Haugen.

Historisk lesbar

Selvsagt kom flate tak nok en gang opp som tema. Arkitekt Oddvar Johansen fra Kritt Arkitekter As forklarte hvorfor valget falt på flate tak.

–Mange har stilt spørsmål ved bruken av flate tak. Vi har landet på denne løsningen av flere årsaker. Det understøtter forskjellen mellom den gamle bebyggelsen og Holmen og i tillegg er det både funksjonelle og miljømessige gevinster å hente når vi velger flate tak, sa han.

Arkitekten pekte også på at vernemyndighetene er opptatt av at man bygger i tiden.

–Dette gjør at byen blir historisk lesbar. Holmen bygges i 2011, ikke 1861, sa han.

Krittarkitekten viste også til målestokken som er benyttet i utformingen av bebyggelsen på Holmen. Den blir nemlig som for byen for øvrig.

–Ingen av husene kommer heller til å bli dønn like, sa han; og la til: – Holmen blir en hvit bydel.

Grønn og frodig

For øvrig; det ble understreket at ingen av husene var tegnet. Planforslaget som nå foreligger viser bare volum, ikke detaljer.

Landskapsarkitekt Johan Østengen trakk fram hvordan veier og stier var utformet. Blant annet at det var offentlige veier gjennom hele anlegget, men at det foran hver boenhet var et privat areal.

–Holmen håper vi skal bli en grønn og frodig bydel, sa han.

Det ble også opplyst at gulvene i de laveste boenhetene forholder seg til den forventede økningen av havnivået. De blir nemlig liggende på kote 2,5.

Kan lykkes i Risør

Kjell Hugo Haugen var opptatt av hotelldelen i prosjektet.

–Jo mer vi jobber med denne delen av prosjektet, jo mer er vi opptatt av å få dette til. Men det er komplisert, sa han. Haugen trakk fram en markedsrapport som var utarbeidet, og som viste at dersom et hotell skal kunne lykkes noe sted, i en tid da vært mange hoteller går konkurs, er Risør stedet.

Haugen fortalte også de mange fremmøtte at han hadde tatt en tur til Lyngørporten Resort for å sjekke forholdene der.

–Det er et godt eksempel på hvordan vi ikke ønsker en utbygging. Der var det nesten dødt. Vi ser på Holmen som et sted med mer helårlig aktivitet, sa han.

Men Haugen må nok regne med at ikke Holmen kommer til å syde av aktivitet hele året. Dette fordi det også er lagt opp til at en del av boligene skal kunne brukes til fritidsformål.

–Jeg tror ikke det finnes mange nok som er interesserte i å kjøpe helårsboliger. Skal vi lykkes i å få på plass en utbygging av Holmen må vi velge en kombinasjon av helårs og fritidsbebyggelse.

Haugen kom også tilbake til behovet for å skape en lokal grobunn for Holmenprosjektet. Ikke minst i forhold til hotellsatsingen.

–Jeg håper vi kan få til et samarbeid mellom Risør Hotel, Det lille hotell og hotellet på Holmen om å gjøre Risør til en skikkelig destinasjon.

Valgte rett

Adm.dir. i Backe Prosjekt understreket også at han etter hvert har fått veldig tro på prosjektet og samtidig; blitt mer og mer overbevist om at man valgte rett da Kritt Arkitekter ved Oddvar Johansen og Østengen & Bergo ved Johan Østengen ble valgt som vinnere av arkitektkonkurransen.

–Vi hadde ingen erfaring fra tidligere samarbeid med disse arkitektfirmaene, men det har fungert svært bra, sa han og la til:

–Holmen får et moderne preg. Jeg forstår samtidig at det er ulike synspunkter på hvordan Holmen bør se ut, og jeg respekterer dem som har andre holdninger til dette, sa han.

Drøyt 120 personer hadde benket seg i Risørhuset denne mandagskvelden. De fikk også høre at prosjektledelsen håper den politiske behandlingen vil medføre at markedsføringen av Holmenprosjektet kan ta til allerede i høst og at byggestart finner sted i 2011.

På spørsmål om hvor lang tid det tar å gjennomføre utbyggingen, dersom den tas i ett jafs, sa Haugen:

–Vi vil gjerne gjennomføre utbyggingen på en gang. I så fall regne vi med at det kan ta cirka 2,5 år.

Med andre ord; dersom alt klaffer kan nye Holmen stå ferdig våren 2014!

Artikkeltags