Boliger og Hotell på Holmen?

Artikkelen er over 17 år gammel

Lindstøl Skip AS. er navnet på selskapet som har kjøpt opp det konkursrammede selskapet Lindstøl Skips og Båtbyggeri AS. Det nye selskapet skal sluttføre byggingen av losbåten som det gamle selskapet skulle ha levert til kinesiske kontrahenter i løpet av mars neste år.

DEL
–Det er imidlertid ikke viktig for det nye selskapet å fortsette å bygge båter på Holmen. Det kan gjøres andre steder, eksempelvis på SIVAs eiendom på Krana. Det betyr med andre ord at vi nå har en unik anledning til å få utviklet Holmen til et sted der det kanskje både kan tilpasses lettere næringsvirksomhet, boliger og kanskje hotell, sier Arne Lindstøl, daglig leder av selskapet som for noen uker siden ble slått konkurs.

Arne Lindstøl var sentral i det gamle driftsselskapet. Både gjennom sitt engasjement som daglig leder og som medlem av styret. I tillegg var han en majoritetseier gjennom morselskapet Solsiden 1 AS.

–Solsiden 1 er også majoritetseier i det nye selskapet Lindstøl Skip As., forklarer Arne Lindstøl. Prosjektledelsen i det nye selskapet er det imidlertid Jan Arvid Konst og Torbjørn Ausland som skal stå for.

–Har du vært i kontakt med eksempelvis SIVA om en flytting av virksomheten til dette området?
–Det jeg nå snakker om er planer vi ønsker å diskutere med kommunen og SIVA, sier Arne Lindstøl.
–Hva med kontakter om en eventuell utbygging av Holmen til andre formål?
–Vi har vært i kontakt med utbyggere, det er det jeg kan si. Men det er klart at det jeg nå snakker om innebærer at mange må ha felles mål. Slik jeg ser det har imidlertid Risør nå en unik mulighet til å sikre seg en annerledes utbygging av et veldig sentralt område i byen. Dessuten passer det jo helt inn med visjonene i miljøestetisk plan. Der heter det jo at et parkeringsanlegg i Urheia kan sprenges ut og fyllmassen der kan benyttes ved en utbygging av Holmen. Nå kan den utbyggingen kanskje finne sted tidligere enn opprinnelig antatt.

Arne Lindstøl understreker imidlertid at alle som er involvert i en prosess som en nå kan stå overfor forstår at anledningen knapt vil by seg igjen.

–Vil en noe annet med Holmen enn skipsbygging er anledningen her nå. Vi ønsker å sluttføre byggingen av losbåten som ligger i hallen her på Holmen. Men eventuelt nye oppdrag kan vi gjerne påta oss andre steder. det er heller ikke noe problem å flytte verktøy og utstyr vi bruker til skipsbyggingen, sier han.
–Hvor mange av de ansatte i Lindstøl Skips og Båtbyggeri AS. vil fortsette i det nye selskapet?
–Beklageligvis har vi maksimalt anledning til å ta inn 14 mann. Jeg sier beklagelig for nettopp arbeidsstokken ved Lindstøl Skips og Båtbyggeri var virksomhetens viktigste ressurs.. Men jeg håper jo at vi vil kunne sikre oss nye kontrakter på losbåter bygget for kinesiske kontrahenter og da vil målet være å ta inn så mange som mulig av den opprinnelige gjengen.

–Det nye selskapet har fått navnet Lindstøl Skip AS. Vil det satse på andre områder enn det gamle?
–Nei, vi vil fortsatt jobbe for å sikre oss kontrakter på fartøyer av mindre størrelse. Eksempelvis katamaraner og losbåter, slike vi har levert de senere årene.

–Hvordan ser du på fremtiden for Lindstøl Skip AS?

–Det som er helt sikkert er at rammebetingelsene for en virksomhet som denne er rett ut sagt elendige. Fartøyene som bygges er for små til at vi kan komme inn under subsidieordninger, det er en side av saken. En annen side er at vi har ekstremt høy rente, ekstremt sterk krone og kanskje verdens høyeste timepris. Da sier det seg selv at det er vanskelig. Når vi allikevel foretrekkes som leverandør av losbåter til Kina må det på den annen side bety at arbeidet vi gjøres er det som betyr mest, sier Arne Lindstøl.

–Hvordan har det vært å se at en virksomhet som har vedvart i 132 år til sist måtte erklæres konkurs?
– Det har vært en svært krevende prosess, der alle, både ansatte, styret og øvrige involverte har jobbet knallhardt med å få noe positivt ut av situasjonen. I det nye selskapet vil vi sette alle kluter til for å få gjennomført byggingen av byggenr. 322, en losbåt til Kina, og i tillegg søke å skaffe nye prosjekter.


Artikkeltags