Lønn til lærere som deltar på skoleturer. Det er et av elementene Aktive Fredsreiser håper departementet kan åpne for.

–Aktive Fredsreiser har lenge etterlyst økt tilrettelegging for turer i skolens regi slik at det pedagogiske utbyttet av turene kan bli enda større. Vi oppfordrer departementet til å følge opp arbeidsgruppens anbefalinger om å legge til rette for sterkere integrering av skoleturene i skolens arbeid.

“Det kan skje igjen”

Det sier Marit Langmyr i Aktive Fredsreiser. Nylig ble det overlevert en rapport til kunnskapsdepartementet. Rapporten med navn "”Det kan skje igjen”" er utarbeidet av arbeidsgruppen som Kunnskapsdepartementet opprettet i mai 2010, blant annet etter NRKs reportasjer om økt jødehets i skolen.

Arbeidsgruppen skulle legge fram forslag til hvordan skolen kan arbeide mot rasisme, antisemittisme og diskriminering på bakgrunn av elevers etniske, religiøse eller kulturelle tilhørighet.

Viktige for å vaksinere

Blant annet fremgår det av rapporten at skoleturene til Tyskland og Polen er viktige for å vaksinere mot alle rasistiske og totalitære ideologier og skape større bevissthet om historien.

I rapporten oppfordres Kunnskapsdepartementet til å integrere skoleturene sterkere i skolens arbeid. I likhet med Aktive Fredsreiser presiserer arbeidsgruppen at gratisprinsippet i norsk skole er viktig, men at den varierende tolkningen er problematisk for gjennomføringen av turene. Det heter blant annet at gratisprinsippet noen ganger har ført til uklarheter, ulik praksis – og til at turene i altfor stor grad er blitt løsrevet fra skolens undervisning.

Bør endres

Dette bør endres dersom elevene skal få fullt utbytte av samspillet mellom turene og skolens undervisning, slår rapporten fast. Arbeidsgruppen foreslår også at det settes av midler slik at skoleklasser kan søke om økonomisk støtte til at en lærer kan følge klassens forberedelser, reise og etterarbeid.