Bystyret avgjør forkjøpsretten

Fra formannskapets behandling av Holmensaken.

Fra formannskapets behandling av Holmensaken.

Artikkelen er over 8 år gammel

Det blir bystyret som skal ta avgjørelsen om kommunen skal benytte sin forkjøpsrett på Holmen. Det ble besluttet før formannskapets flertall forkastet et utsettelsesforslag og det samme flertallet deretter vedtok å si ja til at kommunen sletter sin forkjøpsrett. Arbeiderpartiets ordfører Per Lunden stemte i denne saken med de tre borgerlige representantene.

DEL

Formannskapet behandlet denne saken tirsdag ettermiddag og det ble raskt klart at det både i deler av Arbeiderpartiet og Rødt var skepsis til å ta det avgjørende slaget om kommunal forkjøpsrett der og da. Rødts Knut Henning Thygesen hevdet blant annet at man har hatt for kort tid på seg til å sette seg inn i sakens eventuelle juridiske irrganger. Det gjorde ikke saken bedre at utbyggeren lanserte et eget forslag til vedtak i forkant av møtet.

På borgerlig side var holdningen helt motsatt. Der hevdet man at dette var en sak som var så godt kjent at formannskapet kunne ta beslutningen. Stian Lund (Venstre) argumenterte blant annet for at det dreide seg om en mindre prinsipiell endring og at dette kvalifiserte til at formannskapet skulle avgjøre saken.

Ordfører Per Lunden lanserte imidlertid forslaget om at saken først skulle få sin endelige avslutning i bystyret, noe som ble vedtatt med seks mot en stemme. Før dette hadde for øvrig ordfører Per Lunden (A) vært gjennom en runde der han ba om at formannskapet avgjorde hvorvidt han var habil eller inhabil i behandling av saken. Han opplyste i den forbindelse at han hadde jobbet med informasjonsarbeid for Backe Prosjekt AS (Solsiden 1 AS red. anv.)i årene 2007 til og med 2009 og at han på det tidspunkt var godt kjent med utbyggerens planer for eiendommen.

Underveis i debatten, som for øvrig ble svært lang, var det tydelig at Eva Nilsen og Heidi Tveide fra Arbeiderpartiet støttet Thygesen. Ordfører Per Lunden fra Arbeiderpartiet uttalte imidlertid at han støttet utbyggingen, samtidig som han ga uttrykk for forståelse da Tveide ga uttrykk for at saken var komplisert og at man trengte lenger tid for å få den grundig utredet.

Thygesen lanserte et utsettelsesforslag, som i realiteten ville ha ført til at bystyret først ville ha fått saken til behandling i januarmøtet, men dette ble vraket med 4 mot 3 stemmer.

Deretter lanserte Høyres Viggo Larsen utbyggerens forslag til vedtak som sitt eget. Dette forslaget inneholdt tilføyelser som sa at forkjøpsretten skulle gjelde inntil avtalen ble slettet samt at utbyggeren må stille med nødvendig sikkerhet og garanti for gjennomføring av utbyggingsavtalen. Dette forslaget ble vedtatt med venstres, Høyres og Kristelig Folkepartis samt ordførerens stemme.

I etterkant av avstemningen uttalte Thygesen at han nå håper å få klarhet i hva avtalen vil innebære slik at man har fått belyst eventuelle fallgruver innen bystyret får saken til endelig behandling 15. desember.

Artikkeltags