Gå til sidens hovedinnhold

Bystyret går for politistasjon i Akland-området

Artikkelen er over 11 år gammel

-Politibåten er det vel ikke hensiktsmessig å ha i Aklandstjenna? Ole Per Hopaneng (A) har gjerne en spøkefull replikk på lur. Så også denne gang da bystyret vedtok å la politimesteren få et ekstra signal om hvordan Rsør ser på forslaget om å fjerne politistasjonen fra Risør.

Som kjent har et arbeidsutvalg i politiet på Agder foreslått å fjerne politistasjonen i Risør og å samle både lensmannskontorer i østregionen og Risørpolitiet under samme tak på Bergmsyr i Tvedestrand. Dette skal da kalles, mener utvalget, Tvedestrand politistasjon.

Anbefalingen har høstet storm i Risør, og etter at formannskapet mente det kunne være på sin plass med et utvetydig signal om hvordan Risør ser på forslaget fra arbeidsutvalget, ble saken presentert for bystyret torsdag kveld.

Innstillingen fra rådmannen gikk ut på at bystyret i vedtaks form skulle signalisere at man går inn for å samle politiet øst i Agder på Akland/Vinterkjær i det som skulle kalles Risør politistasjon. Videre at man burde kunne beholde en politipost i Åmli. Om nødvendig stiller man både tomt og eventuelt nybygg til disposisjon for en slik løsning.

Det var selvsagt ingen som hadde motforestillinger i bystyret. Viktor Hauge undret imidlertid på om det var så smart å kalle det Risør Politistasjon. Kanskje begrepet Østre Agder Politistasjon ville virke mer samlende?

Ideen ble imidlertid ikke særlig godt mottatt. Dette blant annet fordi det i forslaget fra politiets arbeidsutvalg var en konsekvent bruk av bynavn knyttet til de stedene som skulle beholde sin politistasjon.

Ole Per Hopaneng mente man også kunne fjerne punktet om politipost i Åmli:

-Det her er en uttalelse vi skal gi til politimesteren. Trenger vel ikke ha noen andre kommuner med oss på dette tidspunktet. Derfor synes jeg vi skal sløyfe det som står om Åmli. En annen sak er vel at det ikke er særlig hensiktsmessig å ha politibåten i Aklandtjenna, tilføyde han.

-Politibåten kan vi utale oss om under høringen. En politipost knyttet til politibåten om sommeren ere et tema vi b ør ta opp uansett, sa ordfører Knut Henning Thygesen.

Dag Eikeland (Frp) var også opptatt av politibåten og viste til at Risør sommerstid vokser til det mangedobbelte og at trafikken på sjøen er svært intens.

Rådmannen kunne for øvrig opplyse at politiet betaler cirka en million i husleie både på Bergsmyr i Tvedestrand og på politistasjonen i Risør. Videre at politiets leiekontrakt i Risør går til årsskiftet 2013/14 og at kontrakten for politiet på Bergsmyr varer til 2019.

Som nevnt; bystyrevedtaket var enstemmig og sendes nå til politimesteren. Derfra vil det før sommeren ventelig foreligge et forslag som skal legges ut på høring i kommunene. Siste ord om hvordan polititjenesten skal organiseres på våre kanter, er med andre ord ikke sagt enda.