Bystyret vedtok å utsette Holmen-saken

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

–Dette mener jeg dreier seg om beslutningsvegring. Ingen sak er blitt diskutert så mye de siste årene. Det sa Erling Stiansen (A) da han gikk på talerstolen for å si nei til forslaget om å utsette behandlingen av den nye reguleringsplanen for Holmen.

DEL

Da bystyret møtte på rådhuset torsdag kveld kunne ble de blant annet møtt av et brev undertegnet av Arne Lindstøl. Her redegjorde han for hvorfor han ba om utsettelse av saken. . Blant annet hevdet Arne Lindstøl i brevet at både administrasjonens innstilling og den debatten som fant sted i hovedutvalget for plan, miljø og tekniske tjenester, bar preg av at eiernes ønsker og vurderinger ikke var kommet godt nok frem.

Dypt uenig

Lindstøl viste også til at eierne av selskapet er dypt uenig i en del av premissene i administrasjonens innstilling, samtidig som de ønsker en ytterligere vurdering av hotelldelen i prosjektet.

Vedtaket i hovedutvalget i forrige uke gikk som kjent blant annet ut på at 3000 kvadratmeter kunne brukes til boligformål. Vedtaket gikk også på at hytter ikke ble akseptert på Holmen, boligene kunne bare bebos av fastboende.

Med dette vedtaket fra hovedutvalget som innstilling i saken, var det da meningen at bystyret skulle fatte et vedtak som fastsatte visse rammer for videre utvikling av Holmen.

Bedre prosesser

Det var Høyres Petter Gundersen som fremmet utsettelsesforslaget i bystyret. Han hevdet at en utsettelse ville gi mulighet for å få til enda bedre samarbeidsprosesser mellom kommune og utbygger enn dem som har vært. Men Gundersen møtte raskt motbør.

Lars Lauvhjell var ikke i tvil om sitt standpunkt:

–Det er naturlig at man ikke er enig om alle ting. Men denne saken har vært offentlig debattert i Risør kommune i mange år. Det er sunt for denne sakens videre utvikling at noen prinsipper avklares før vi går videre. Derfor bør vi behandle den i kveld, sa han.

Ba om avklaring

Ordføreren viste også til et brev fra selskapet Solsiden 1 i fjor høst. I dette brevet ber eierne nettopp om å få til en avklaring om hvordan kommunen stiller seg til spørsmål om hvor stor del som kan brukes til bebeoelse og om eventuelt fritak fra boplikt. Videre sa han at ved en behandling av ”Holmen-saken” i bystyret ville eierne få den nødvendige tilbakemeldingen fra politikerne.

–Det er spesielt at ikke eierne ønsker denne avklaringen lenger, sa han.

Venstres Jan Einar Henriksen var imidlertid også for utsettelse.

–Utbyggeren ønsker en kort utsettelse fram til høsten, jeg kan ikke se noe galt i det, sa han.

Kan ikke skade

Henrik Viborg Lindstøl fra Arbeiderpartiet hadde tenkt seg frem til et standpunkt som harmonerte med Gundersens og Henriksens. Lindstøl viste til brevet fra Arne Lindstøl der det heter at vedtaket i hovedutvalget bærer preg av at grunneierens ønsker og vurderinger ikke er kommet klart nok frem, og mente denne setningen tilsa at man burde gi saken bedre tid.

Også Kjell Mac Donald (H)) var for utsettelse.

–Jeg synes det er helt på sin plass at de får litt tid. Det kan vel ikke skade om det går noen måneder til, sa han.

Ville gjerne visst

Arbeiderpartiets Randi Gunsteinsen var imidlertid uenig i partikollega Henrik Viborg Lindstøls konklusjon. Hun gikk for behandling av Holmen-saken der og da.

Daniel Glaser (RV) nøyde seg ikke med å anbefale bystyret om å si nei til å utsette behandlingen. Han hevdet utbyggeren ville være tjent med en behandling i bystyret..

–Hadde jeg vært utbygger ville jeg gjerne visst på forhånd på hvilke premisser jeg kan bygge ut, sa han og anbefalte bystyret om å behandle saken samme kvelden.

Men anbefalingene fra Glaser, Stiansen, Gunsteinsen og Lauvhjell om å si nei til utsettelse var ikke nok. Ved voteringen over utsettelsesforslaget fikk dette 17 stemmer, 13 stemte for å behandle saken der og da. Dermed er det uvisst når behandlingen av en ny reguleringsplan for Holmen kan komme på sakskartet. Det er det utbyggerne selv som avgjør.

.

Artikkeltags