–Dere må svelge noen kameler, sa Stein Gjulem

Artikkelen er over 9 år gammel

–Dere må svelge noen kameler, og dere må gjerne svelge dem medhårs. Det sa avtroppende og profilerte Arbeiderpartimedlem Stein Gjulem da plansjefen presenterte utbyggingsavtalen for Holmen i formannskapet nylig.

DEL

–Dere må svelge noen kameler, og dere må gjerne svelge dem medhårs. Det sa avtroppende og profilerte Arbeiderpartimedlem Stein Gjulem da plansjefen presenterte utbyggingsavtalen for Holmen i formannskapet nylig.

Oppfordringen om å svelge kameler var myntet på partikolleger i Arbeiderpartiet. Sammen med Rødt har som kjent Arbeiderpartiet i sin høringsuttalelse til Holmenprosjektet bedt om at det skal bygges helårsboliger på Holmen.

14 kommentarer til planen

Torsdag kveld skal teknisk hovedutvalg behandle reguleringsplanen for Holmen. I løpet av høringsrunden kom det i alt inn 14 kommentarer til planen. Det er for øvrig verdt å merke seg at det ikke er kommet innsigelser fra offentlige myndigheter, selv om fylkeskommunen klart gir uttrykk for at antall leiligheter med universell utforming burde være høyere enn 20 %.

Ytterligere 15 %

Når det gjelder universell utforming generelt er det imidlertid klart at det offentlige gangnettet på Holmen samt forretninger og parkeringsanlegg blir universelt utformet. Dette inngår blant annet som et av flere krav fra fylkesmannens side. Videre heter det at dette offentlige gangveinettet på Holmen får en minimumsbredde på 2,5 meter. Et av kravene fra rådmannens side er også at ytterligere 15 % av boligarealet skal kunne gjøres universelt utformet ved på forholdsvis enkel måte.

Holmenbrua utvides

Statens vegvesen har på sin side bedt om at fylkesveien i Hasalen blir utbedret, som vist i planen, før selve utbyggingen på Holmen tar til. Denne utbedringen skal som kjent innebære at veien blir 5,5 meter bred, får to kjørefelt samt fortau på sørsiden. Fortauet etableres ut over bryggene i Hasalen og blir et takoverbygg. Videre må Holmenbrua utvides slik at kjørebanen blir fem meter bred og samtidig må det gis plass til et fortau på to meters bredde.

Sverre Krefting, Sigrid Hellerdal og Andreas Stensland har pekt på en rekke forhold ved planen knyttet til alt fra markedsvurderinger til samfunnsøkonomiske konsekvenser av bebyggelsen, for å nevne noen av elementene de to arkitektene og samfunnsviteren har trukket fram.

De tre mener også at planforslaget er basert på for mange antakelser og misvisende forutsetninger.

På byens premisser

“Holmenutbyggingen vil påvirke Risørs fremtid og prosjektet må utvikles på byens premisser", skriver de tre blant annet og legger til at den politiske behandlingen må utsettes til det foreligger grundigere undersøkelser av forutsetningene i planen.

Støtter ideen

Konstellasjonen Rødt/Arbeiderpartiet har på sin side gitt uttrykk for at den støtter ideen om en ny levende bydel på Holmen, men har i høringsuttalelsen også anbefalt at det blir stilt krav om rekkefølgebestemmelse ved utbyggingen på den måten at hotelldelen utvikles parallelt med boligdelen samt at det arkitektoniske uttrykket må tilstrebe større variasjon.

Helårsboliger

Sist, men ikke minst mener de to partiene at boliger og fritidsboliger primært reguleres til helårsboliger. Spørsmålet som gjenstår er selvsagt om Arbeiderpartiets tidligere leders oppfordring om å svelge kameler nå vil bli fulgt?

Artikkeltags