Dersom Flisvika har fått ja, må Holmen og Buvika få det samme?

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

Kan det å si ja til en kombinasjon av boliger og fritidsboliger på Holmen, tilsvarende den i Flisvika, være bindende for hvordan bystyret kan stille seg til en liknende henvendelse fra Hødnebøs planer for Buvika?

DEL

Rød Valgallianse tolker nå et svar fra fylkesmannen som om at dette vil være tilfellet. Partiet ber derfor om at disse spørsmålene avklares før man sier ja til henvendelsen fra eierne av Holmen, Solsiden 1.

Dominoeffekt

–Det vi frykter, er at dersom det finner sted sammenliknbare omreguleringer, det vil si at det åpnes for å akseptere boliger og fritidsboliger på samme område slik det har skjedd i Flisvika, kan vi få en dominoeffekt de folkevalgte kanskje egentlig ikke ønsker, sier knut Henning Thygesen i Risør RV.

–Hva begrunner du en slik frykt med?

–Den er knyttet til fylkesmannens svar på en tidligere henvendelse fra RV. I forbindelse med at vi ba om å få utført en lovlighetskontroll av vedtaket som åpner for boliger og fritidsboliger i Flisvika, svarte fylkesmannen blant annet at dersom kommunen velger å vedta direkte sammenliknbare reguleringsplaner flere steder i kommunen, vil vedtaket om å åpne for blanda bruksformål være bindende.

Praksis

Eller for å sitere det han skriver: ” Dersom kommunen skulle vedta sammenliknbare reguleringsplaner flere steder i kommunen vil det imidlertid kunne bli ansett å være etablert en utbredt, fast og konsekvent praksis, som kan bli ansett for å være retningsgivende og rettslig bindende for en likebehandling av andre plansaker.”

Avklaring

Thygesen sier videre at fylkesmannens svar er riktignok knyttet til det juridiske aspektet. Mot dette står da den politiske diskusjonen.

–Men det er jo en kjent sak at politikerne nærmest ga utbyggerne av Holmen en forhåndstillatelse til en tilsvarende mulighet da Flisvika-vedtaket ble gjort, sier han

–Og med dette som utgangspunkt er RV redd for at politikerne nærmest har bundet seg til å si ja til tilsvarende blanding av bruksformålene i Buvika?

–Ja, ved å si ja til en blanding av boliger og fritidsboliger på Holmen oppstår den dominoeffekten jeg nevnte tidligere. Derfor trenger vi en avklaring om konsekvensene av å gå inn for en blanding av boliger og fritidsboliger på Holmen. Slik saken legges frem for hovedutvalget i kveld, er det jo tydelig at kommuneadministrasjonen ikke har motforestillinger til en slik blanding.

Fortjeneste

–Men fylkesmannen skriver at et ja-vedtak bare er bindende dersom det dreier seg om direkte sammenliknbare reguleringsplaner?

–Vi tror mange vil oppfatte planene for Flisvika, Holmen og Buvika som direkte sammenliknbare. Nemlig at det handler om sjønære næringsområder som får samme mulighet til ekstra fortjeneste ved at det foretas en omregulering til kombinasjon av helårs og fritidsbebyggelse.

Knut Henning Thygesen understreker også et annet forhold som fylkesmannen har omtalt. Nemlig ettervirkningene av det å si ja til en blanding av helårs og hyttebebyggelse.

Hytteområder

–Fylkesmannen har omtalt de ulemper en slik blandingsbebyggelse vil medføre for nærmiljøet. Dersom det ikke fastsettes nærmere hvor mange boliger som skal brukes til boliger og fritidsboliger kan det skje at hele området kun tas i bruk til et av formålene. Jeg antar det er mest nærliggende å tro at de sjønære tidligere industriområdene som får en slik mulighet i realiteten vil ende opp som rene hytteområder. Hvordan dette kan la seg gjennomføre i en kommune som har vedtatt boplikt er et annet spørsmål som kan stilles i den forbindelse, sier Thygesen.

Artikkeltags