-Dette vil jeg kalle et ransforsøk

Artikkelen er over 9 år gammel

Dersom politiets prosjektgruppe får det som den vil, mister Risør sin politistasjon og Gjerstad sitt lensmannskontor.

DEL

Dersom politiets prosjektgruppe får det som den vil, mister Risør sin politistasjon og Gjerstad sitt lensmannskontor.

Dette fremgikk av rapporten prosjektgruppa overleverte politimester Kristin Lindeberg i Kristiansand i går.

Den nye politienheten i østregionen vil, ifølge rapporten, heretter hete Tvedestrand politistasjon. Den skal bestå av Risør politistasjon, samt Gjerstad, Vegårshei, Åmli og Tvedestrand lensmannskontorer.

De øvrige politistasjonene i Aust Agder benevnes Arendal politistasjon og skal bestå av Arendal politistasjon og Froland lensmannskontor samt Grimstad politistasjon. Sistnevnte skal mao. bestå som den er i dag.

Agder politidistrikt deles inn i tre regioner. Foruten østregionen er det snakk om en midtregion og en vestregion. I midtregionen skal både Lillesand, Vennesla, Søgne og Evje ha en politistasjon. I vestregionen skal Mandal, Farsund og Flekkefjord være politistasjoner.

Ordførerne Rune Hagestrand og Knut Henning Thygesen fra Gjerstad og Risør var til stede da rapporten ble presentert, og de er begge fortørnet over inneholdet i rapporten.

–Dette vil jeg kalle et ransforsøk, sier Risørordføreren og sier samtidig at han er fortvilet på folks vegne.

–Dette er mangel på sunn fornuft, det er manglende distriktshensyn og det blir mangel på trygghet for folk flest, sier han og legger til: –Med dette blir Risør den eneste byen som ikke har en politistasjon, og det finner jeg meget spesielt, sier han.

Men om prosjektgruppa har presentert sitt forslag nå, er ikke det sikkert at resultatet blir som prosjektgruppa vil. Først skal forslaget behandles i politimesterens styringsgruppe 17. mars. Det vil videre bli lagt opp til en høringsprosess med kommunene. Høringen vil finne sted i tidsrommet april – juni. Et eventuelt forslag om endringer i politidistriktets struktur vil bli sendt til Politidirektoratet l løpet av høsten. Avgjørelser knyttet til eventuelle endringer fattes av Kongen i statsråd.

Artikkeltags