Årets elgjakt starter opp tirsdag 5. okober. Den skulle egentlig ha vært avsluttet ved utgangen av måneden, men er i år forlenget til 15. november. I Gjerstad er elgjakta noe som betyr svært mye for mange, både politikere og andre.

Fyrer løs

Ånon Ausland er med på det meste, også jakt. Han sitter for Venstre i kommunestyret og i formannskapet, og han liker dårlig og fyrer bokstavelig løs med følgende melding: – Snakk om å ødelegge ein heil jaktdag!!!! – Jeg driver med jakt så sant jeg har anledning til det. I år hadde jeg tenkt å ta noen dager fri fra jobben under elgjakta, og så får jeg melding om at et formannskapsmøte er lagt til torsdag 7. oktober klokka 11. Det synes jeg ikke noe særlig om, da blir egentlig hele dagen “ødelagt” med møte og jeg går glipp av en hel jaktdag, sier Ånon, som innser at han burde nok å vært tidligere ute med å si at han ikke kan møte i dette formannskapsmøtet. Det er forøvrig et annet moment også ved å legge møter til denne uka. For det er også høstferie i uke 40. Lærer og medlem i administrasjonsutvalget, Alf Schibstad, har dermed kastet seg på mailen fra representanten Ånon Ausland og skriver:

Ungarn

– Ja, dette ligger jo i skolens høstferie, så jeg er på vei hjem fra Ungarn denne dagen og må dessverre allerede nå melde avbud. En som ikke bryr seg særlig om elgjakta er lærer og lokalpolitiker Birger Westlund. Han skriver følgende: - Det må da være bedre at møtene blir lagt til jakttid enn til arbeidstid, slik at en slipper å ødelegge for arbeidsplassen (he-he)! Det er konsulent Kai Høgbråt i Gjerstad kommune som sørger for å kalle inn representantene til de forskjellige møtene, og han har registrert meningsutvekslingene på mail. – Det er ikke elgjakta som er årsaken til at møtedagene er forandret, det er i hvertfall sikkert. Nå er det ordføreren som bestemmer slikt, og han har lagt møtene til torsdag 7. oktober. Det blir ikke gjort om nå, men en annen sak er om vi får nok saker til at møtene blir holdt. For det kan godt hende at antall saker blir så få at møtene rett og slett blir avlyst og sakene overført til neste møte, sier Høgbråt, som med det helt sikkert tenner et lite håpets lys for Ånon Ausland og andre frustrerte politikere/jegere.

Med til historien hører at opprinnelig møtedag for administrasjonsutvalget og formannskapet var tirsdag 5. oktober, altså på elgjaktas første dag. For de fleste jegere er nok den dagen den aller helligste, og det spørs om representanten Ånon Ausland har fått med seg det....