- En tragedie for Risør

Holmen-prosjektet viser at Jørn Holme er uegnet som riksantikvar. Dette mener Ulf Hamran, en av de 23 som har signert oppropet om ny riksantikvar.

Holmen-prosjektet viser at Jørn Holme er uegnet som riksantikvar. Dette mener Ulf Hamran, en av de 23 som har signert oppropet om ny riksantikvar. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

5. juli skrev 23 kulturpersonligheter et brev til Miljøverndepartementet hvor de ber om at landet får en ny riksantikvar. Her blir blant annet Risørholmen brukt som eksempel på at Jørn Holme ikke gjør jobben sin.

DEL

23 personer med titler som kulturminneverner, kulturarbeider, arkitekt, forfatter og kunsthistoriker sendte for knappe to uker siden et opprop til statsråd Bård Vegar Solhjell i Miljøverndepartementet. I brevet ber de om at han “skaffer landet en ny riksantikvar i løpet av høsten 2012”.

De mener nåværende riksantikvar Jørn Holme ikke gjør jobben sin: “Ansvarsområdet preges mer enn noensinne av handlingslammelse og manglende vilje til å bruke lovverket”.

Skjemmer byen

Som et av flere eksempler bruker de Risørholmen. Følgende står skrevet i brevet: “Flere eksempler på uheldig byutvikling under hans virkeperiode kunne også vært nevnt. Større utbygging i de verneverdige byene Risør og Drøbak er særlig aktuelle eksempler”.

En av initiativtakerne til oppropet er Ragnar Kristensen, bygningsvernkonsulent og leder av Fortidsminneforeningen i Vestfold. Han mener at utbyggingsplanene for Holmen skjærer med den gamle begyggelsen.

– Det passer ikke å sette opp modernistiske klosser i denne gamle trehusbyen. Det er fryktelig at en så fin by får et så fælt opplegg rundt seg, sier Kristensen.

Tragisk for Risør

Kristensen mener at Holme ikke har brukt sin makt som riksantikvar slik han skulle i denne saken.

– Riksantikvaren burde ha brukt sitt maktmiddel da han kunne, og varslet innsigelse innen høringsfristen, sier Kristensen.

Reguleringsplanene ble stadfestet 26.08.2010. Etter dette har Riksantikvaren ingen makt. Det eneste han nå kan gjøre er å gi råd til kommunen, noe han gjorde tidligere i år da han foreslo saltak og rektangulære, toetasjes bygg.

– Holme ga fra seg kortene og nå er det ingen som kan stoppe kommunen. Dette er tragisk for Risør etter min mening.

Hull i regelverket

Tidligere fylkeskonservator i Aust-Agder, Ulf Hamran, er en av de 23 kulturpersonlighetene som har signert oppropet. Han mener at Holmen-prosjektet viser at Jørn Holme er uegnet som riksantikvar.

– Holmen strider mot alt som har vært bygget i Risør. Når Holme ikke skjønner dette kan han ikke brukes som riksantikvar, sier Hamran.

Han var selv med på å få gjort hele Risør verneverdig i sin tid, og mener det er helt feil at vernereglene ikke gjelder for Holmen.

– Hvis Holmen ikke innbefattes av vernereglene er det et enormt hull i regelverket. Riksantikvaren har vært alarmert, men vi får ingen hjelp, sier han.

Riksantikvarens svar

– Det er fylkeskommunen som tar stilling til om det er grunn til å komme med innsigelser i en plansak. Vi ble aldri bedt om å vurdere innsigelse i denne saken, sier fungerende avdelingsdirektør Cornelis Horn Evensen i planavdelingen hos Riksantikvaren.

Ettersom det er et formelt krav om at fylkeskommunen skal be Riksantikvaren om en vurdering, kan ikke Riksantikvaren gjøre dette uten å bli bedt om det.

– Når Risør er en verneverdig by, er det da riktig at vernereglene ikke skal gjelde for Holmen?

– Når det gjelder områder som ligger like utenfor det vernede området må man vurdere hvilken virkning bebyggelsen har på det vernede området. Dette har Aust-Agder Fylkeskommune vurdert, og Riksantikvaren har ikke vært inne i selve reguleringssaken, sier Evensen.

Artikkeltags