Enstemmig ja til Holmen-avtalen

Artikkelen er over 9 år gammel

Politikerne i teknisk hovedutvalg vedtok enstemmig å si ja til rådmannens forslag til utbyggingsavtale mellom kommunen og eieren av Holmen, Solsiden 1 AS.

DEL

Politikerne i teknisk hovedutvalg vedtok enstemmig å si ja til rådmannens forslag til utbyggingsavtale mellom kommunen og eieren av Holmen, Solsiden 1 AS.

Avtalen innebærer at kommunen skal dekke 70 % av anleggsomkostningene knyttet til utbedring av fylkesveien i Hasalen, mens utbyggeren påtar seg de øvrige 30 %.

Holmenbrua

Utbyggeren skal også stå for den nødvendige utbedringen av Holmenbrua. Denne bruforbindelsen skal blant annet bli bred nok til to kjørefelt og skal i tillegg gi plass til et gang og sykkelfelt på siden.

Plansjef Sveinung Jørundland orienterte om avtalen, men han sa ingenting om hvorfor det har tatt tid å få denne presentert for politikerne. Allerede i sommer lå det første utkastet klart til politisk behandling. Etter det vi erfarer skyldes tidsbruken at det har vært svært mye tautrekking fra både utbyggers og kommunens underveis i forhandlingene.

Ikke sikre tall

Under møtet torsdag kveld kunne plansjefen også fortelle at det foreløpig ikke finnes sikre kalkyler for hva som blir kommunens andel i kroner. Noen løse beregninger antyder totalkostnader for utbedring av veien på nærmere 14 millioner.

Arbeiderpartiets Eva Nilsen ga uttrykk for skepsis til å akseptere en avtale der kostnadene var uforutsigbare. Hun viste blant annet til at et låneopptak ville medføre cirka en million kroner i renter og avdrag og at dette ville få konsekvenser for den kommunale driften.

–Jeg er ikke i mot, selv om det kanskje kan høres ut, presiserte hun og la til: –Jeg kan bare ikke forstå at kostnadene ved veien kan velte hele satsingen.

Stor tilfredshet

I koalisjonen var det tydeligvis stor tilfredshet over forslaget til utbyggingsavtale. Både Harald Eriksen (H) og Stian Lund (V) var opptatt av at veiutbedringen er viktig både for fiskerihavna, og for brukere av veien til og fra Buvika, eller Krana.

Om kommunen står ansvarlig for 70 % av kostnadene til veien, er veien allikevel fylkeskommunens ansvar. For å få veien på plass, slik at Holmen-prosjektet kan starte, er det imidlertid enighet om at kommunen skal påta seg utbyggingen i første omgang. Veiprosjektet skal på den annen side, håper man, kunne lånefinansieres ved hjelp av midler fra fylket. Det er også klart at dersom ikke hotellet er på plass innen 2014 vil kommunen kreve at utbygger skal ta hele kostnaden knyttet til veiutbyggingen.

Betale båtplassleie

Men det var ikke bare veien det handlet om da utbyggingsavtalen ble presentert. Plansjefen viste også til at kommunen vil forlange at det skal betale båtplassleie på ordinært vis for båtplassene vest for Holmen. Her har utbyggeren krevd evigvarende, eksklusiv og vederlagsfri rett til utnyttelse av dette sjøarealet, men dette frarådes av rådmannen.

Stor enighet

Under behandlingen av avtalen i teknisk hovedutvalg ble det fort klart at selv om Arbeiderpartiets Eva Nilsen var noe skeptisk i utgangspunktet, var det allikevel relativt stor enighet om avtaleforslaget som ble presentert. Etter et kort gruppemøte mellom Arbeiderpartiet og Rødt ble det også klart at heller ikke den fraksjonen hadde problemer med å akseptere at kommunen påtar seg 70 % av anleggskostnadene til veien.

Nok en gang

Erling Stiansen (A) følte allikevel et behov for å presisere at det er under forutsetning at hotellet kommer på plass. –Men det står jo allerede i avtaleforslaget, repliserte Stian Lund (Venstre) –Ja, men det er ikke farlig å nevne det nok en gang, avsluttet Stiansen.

Artikkeltags