De vil da markere Krystallnatta og sin motstand mot fremmedfrykt og rasisme. Leder for SOS Rasisme, Rasmus Bø Sand, (15) håper på stort oppmøte. – Vi må aldri slutte å engasjere oss i kampen mot rasisme, sier han.

Bakgrunnen for markeringen er Krystallnatta anno 9.november 1938, som er sett på som den symbolske starten på Holocaust, som var nazistenes utryddelse av anslagsvis 6 millioner jøder og ca. 5,5 millioner ” fiender av den tyske stat”. Krystallnatta er en svært viktig markeringsdag over hele Norge og verden generelt. Nå vil også Risør SOS Rasisme i samarbeid med Aktive Fredsreiser, gjøre sitt for at dagen aldri glemmes- og for at engasjementet mot rasisme aldri stilner. Fakkeltoget begynner med appeller på Risør torg klokken 18.00, blant annet fra leder for Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen. Rasmus Bøe Sand beskriver også fakkeltoget som et demonstrasjonstog, siden det vil bli båret bannere med slagord mot rasisme.

Krystallnatta er noe av det verste som har skjedd i historien. Det må alltid minnes, og vi må gjøre alt for at noe slikt aldri skjer igjen, sier leder for Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen.

Oppblomstring av rasisme

Rasmus er bekymret for oppblomstringen av nazistiske og rasistiske miljøer i Norge, som han beskriver som både farlige for enkeltpersoner og for samfunnet- for demokratiet og for fellesskapets verdier.

Vi ser hvordan nazismen er på kraftig fremmarsj i Norge, spesielt med den nazireligiøse organisasjonen Vigrid, som oppfordrer ”folk av den nordiske rasen” til å utrydde alle innvandrere og spesielt jøder, sier Rasmus.

Tenåringen, som for tre år siden startet opp SOS Rasisme i Risør, som en reaksjon mot Benjamin-drapet, håper at så mange som mulig vil møte opp.

Helst hele Risør om mulig, sier han engasjert.

Han har uansett stor tro på at Risørværingene vil stille opp, siden så mange som 500 mennesker var tilstede under demonstrasjonen i januar mot Irak-krigen, i regi av Aktive Fredsreiser. Dette tror Rasmus er et positivt tegn på at folk i Risør ikke er likegyldige til aktuelle problemer og hendelser. Fakkeltoget sier han er viktig for å skape holdninger mot rasisme, med utgangspunkt i markeringen av Krystallnatta.

Mange vil vel si at rasisme ikke er et stort problem i Risør. Men, rasisme er faktisk et problem alle steder i større eller mindre grad. Vi må aldri slutte å engasjere oss i kampen mot rasisme, sier han.

Krystallnatta er historiens desidert største, matematiske utryddelse av mennesker, og Rasmus sier at man aldri kan være fullstendig helgardert mot at noe slikt vil kunne skje igjen. Den eneste måten å stoppe den negative utviklingen av rasisme i Norge og resten av verden på, er ved holdningsskapning mot rasisme og fremmedfrykt.

– Vi må vise at rasisme ikke er velkommen i Risør, sier Rasmus til sist.