Får de støtte for sine krav?

Hotellet på Holmenpynten skal bruke rom i bebyggelsen bakenfor. Rådmannen vil at disse  skal bygges samtidig med hotellet,. Solsiden 1 AS ønsker at byggene kan komme på plass før hotellet bygges. (Ill. Kritt Arkitekter)

Hotellet på Holmenpynten skal bruke rom i bebyggelsen bakenfor. Rådmannen vil at disse skal bygges samtidig med hotellet,. Solsiden 1 AS ønsker at byggene kan komme på plass før hotellet bygges. (Ill. Kritt Arkitekter)

Artikkelen er over 9 år gammel

Solsiden 1 AS ønsker ikke å være med på en utbyggingsavtale som forplikter at bebyggelsen på Holmen skal bygges ut i en viss rekkefølge.

DEL

I kveld skal utbyggingsavtalen mellom Solsiden 1 AS og Risør kommune behandles i teknisk hovedutvalg. Etter det vi erfarer er det grunn til å tro at utbyggeren vil få noe støtte for sine synspunkter i teknisk hovedutvalg. Samtidig som hotellet Innstillingen fra rådmannen er klar. Han forutsetter nemlig at Solsiden 1 AS sier ja til en avtale som sikrer at hotellet og to nærliggende områder, det såkalte felt B3 og C i reguleringsplanen, utbygges samtidig som hotellet kommer på plass.

I reguleringsplanen heter det som kjent at bebyggelsen i felt C og B3 skal fungere som en del av hotellets rom og leiligheter.

Fritidsboliger?

Rådmannen frykter at dersom ikke dette rekkefølgekravet opprettholdes, vil utbyggeren bruke disse feltene til å bygge ut rene fritidsboliger.

Dette rekkefølgekravet ønsker ikke utbyggeren av Holmen å forholde seg til. Selskapet ønsker å kunne bygge ut de to områdene B3 og C selv om ikke hotellet realiseres.

Buvikveien

Derimot er Solsiden 1 AS villig til å gå med på at Buvikveien skal være utvidet med fortau før selve Holmenprosjektet kan påbegynnes. Når det gjelder betalingen for arbeidene som skal utføres på Buvikveien, er det som kjent aktuelt å la kommunen stå for 70 % av beløpet, mens utbyggeren tar de siste 30 %.

Kommunen stiller imidlertid som krav at dette blir fordelingen kun dersom hotellet blir bygget. Droppes hotellprosjektet får også utbyggeren hele regningen for utbyggingen av Buvikveien i fanget.

Båtplassene

Det er imidlertid ikke bare på rekkefølgen av selve Holmenutbyggingen det er stor avstand mellom rådmannens innstilling og utbyggerens. Utbyggeren mener nemlig at Solsiden 1 AS, eller en eventuell tredjepart, skal ha eksklusiv, evigvarende og vederlagsfri rett til å anlegge småbåthavn både innenfor og utenfor utfyllingsmoloen på Holmens vestside. Alle båtplassene i sjø rundt Holmens sør og vestside ønsker Solsiden 1 AS å kunne disponere over, både faktisk, rettslig og kommersielt.

Rådmannen på sin side innstiller på at båtplasser i tilknytning til fyllingsmoloen er noe kommunen bør kreve leie for.

Dropper rekkefølgekravet?

Etter det vi erfarer er det altså rimelig å anta at utbyggeren vil få støtte for noen av sine synspunkter i teknisk hovedutvalg. I koalisjonen skal det blant annet være enighet om at rekkefølgekravet i utbyggingsavtalen godt kan frafalles, men at kravet om finansieringen av Buvikveien må stå ved lag.

Med andre ord; dersom hotellet ikke blir realisert må utbyggeren svare for de totale omkostningene knyttet til veiutbedringen.

Når det gjelder båtplassene utbyggeren ønsker å disponere over, kan det tenkes at muligheten for å sikre noen kroner i form av båtplassleie gjør at politikerne på dette området er mer reserverte i forhold til ønskene fra utbyggeren.

Artikkeltags