Ferierende eller fastboende på Holmen?

Artikkelen er over 10 år gammel

Kjell Mac Donald (H) ønsker at politikerne allerede nå skal ta stilling til om det skal tillates at Holmen også blir en bydel for ferierende, og ikke bare fastboende

DEL

Skal Holmen få såkalt blandet formål; det vil si bli en bydel med blanding av feriehus og fastboende?

Det er så langt ikke avklart, selv om koalisjonen tidligere har signalisert at dette er hva den ønsker å gå inn for.

I formannskapet tirsdag ønsket Høyres Kjell Mac Donald å få fortgang i avgjørelsen om hvordan Holmens fremtidige bebyggelse skal utnyttes. Han la derfor fram et forslag om å la bystyret behandle denne saken på sitt førstkommende måte.

Koalisjonen vil i så fall gå inn for at Holmen får samme formål som Flisvika, det vil si et sted der ferierende og innbyggere kan bo side om side.

Ordfører Knut Henning Thygesen avviste imidlertid dette og hevdet at dette ville være å forsere en prosess. Etter hans syn var det viktig, både for utbyggerne og byens befolkning, at man tok den tiden som trengs og at standpunktene om blandet formål eller ikke kommer til syne gjennom denne prosessen.

Muligheten for at bystyret behandler saken i sitt førstkommende møte er imidlertid fortsatt til stede dersom Mac Donald sender en interpellasjon om saken til bystyret og dette vedtar, med 2/3-dels flertall, å si ja til å ta opp saken.

Artikkeltags