Det var i fjor sommer bataljen om gjerdet i Kragsgata utspant seg. Opprinnelig hadde kommunen alliert seg med kulturetaten i fylket som også hevdet at gjerdet burde males hvitt. Men da byggverket sto ferdig ble det fra eiernes side vurdert som uheldig at gjerdet skulle bli hvitmalt. I stedet ble det foreslått å benytte beisfargene naturell og heigul. Men kulturetaten i fylket valgte å beholde sitt opprinnelige standpunkt; gjerdet burde males hvitt.

Skjønnhetsparagrafen

Etter befaring mener fylkesmannen imidlertid at selv om skjønnhetsparagrafen pålegger kommunene myndighet til å pålegge eierne å legge vekt på estetiske forhold, Kan ikke denne paragrafen forstås slik at kommunen kan stille optimale krav til den estetiske utformingen av det enkelte byggetiltaket.

Når det gjelder Kragsgata 58 viser fylkesmannen i sin vurdering til at eiendommen ligger 2 – 300 meter utenfor bykjernen i Risør og at den ikke omfattes av verneplanen. Fylkesmannen skriver også at samlingen på tre hus i dette området ikke kan karakteriseres som en ”idyllisk sørlandsk trehusbebyggelse” lik den man finner nede i Risør sentrum.

Tungt og bastant

Videre heter det i vurderingen fra fylkesmannen at han er enig i at hvitmaling på gjerdet kan fremstå som noe tungt og bastant. Derimot hadde man forståelse for at eierens forslag, naturell og heigul passer godt sammen omgivelsene på stedet.

I følge fylkesmannen medfører disse fargene at treverket i gjerdet, inkludert utskjæringene, kommer bedre til sin rett. Det hevdes også at et slikt fargebruk vil gi gjerdet en mer avdempet form. Videre skriver fylkesmannen: ”dersom leveggen (gjerdet) males hvit, vil den i stor grad gå mer i ett med selve huset, noe som i dette tilfellet ikke synes å være påkrevd av verken historiske, arkitektoniske og/eller kulturelle hensyn – tatt omgivelsene i betraktning.”

Må oppheves

Det heter også i vurderingen fra fylkesmannen at selv om Kragsgata er hovedinnfartsvei til byen, kan ikke det tillegges avgjørende vekt. Med utgangpunkt i dette konkluderer derfor fylkesmannen med vedtaket om å pålegge Linne Viker om å male gjerdet hvitt, må oppheves slik at hun kan male gjerdet i den fargen hun ønsker.