Fiskemottak etter Holmen-modellen

Artikkelen er over 11 år gammel

Risør Fiskemottak har besluttet seg for å gå for tegningsforslaget til Oddvar Johansen.

DEL

Dette er en del av Johansen og Østengens vinnerforslag til Holmenkonkurransen.

–Denne saken er blitt oppfattet som om at det har eksistert motpoler. Men etter min mening har alle parter vært veldig samarbeidsvillige. Prosessen har kanskje tatt noe lang tid, men den har egentlig vært ganske god og den har antakeligvis også vært nødvendig.

Det sier styrelederen i Risør Fiskemottak, Asbjørn Gregersen. De to siste dagene har styrelederen deltatt på møter i kommunehuset. Torsdag ble det etter avklart at Solsiden 1 ikke ønsket å involvere seg i fiskemottaket. Prosjektleder i Solsiden 1, Kjell Hugo Haugen, bekrefter dette.

Samme dag ble det også slått fast at styret i Risør Fiskemottak ønsker å benytte tegningsforslaget til Oddvar Johansen som utgangspunkt for bygging av nytt fiskemottak.

Kjell Hugo haugen kommenterer dette med å uttale at han er glad for at Holmen nå får et helhetlig arkitektonisk uttrykk.

Styreleder i Risør Fiskemottak uttaler på sin side at valget av et fiskemottak slik det foreligger i vinnerutkastet fra arkitektkontorene fra Oddvar Johansen og Johan Østengen, så absolutt er en tilfredsstillende løsning for fiskemottaket.

– Fredag hadde vi møte med arkitekt Johansen for å diskutere en rominndeling som tilfredsstiller de kravene som stilles til en slik virksomhet, sier han. Gregersen tilføyer at det nå skal utarbeides et kostnadsoverslag.

– Det gjenstår for så vidt en godkjennelse fra politisk hold for det forslaget vi nå har kommet fram, til. Men etter de signalene jeg har mottatt tyder alt på at vi nå kan avslutte all debatt knyttet til fiskemottaket. Nå skal det jobbes for å få alt på plass så raskt som mulig, sier Gregersen.

Artikkeltags