Gå til sidens hovedinnhold

Forseelsene øker, men forbrytelsene blir færre

Artikkelen er over 20 år gammel

Antall forbrytelser er gått ned, men forseelsene øker forholdsvis kraftig. Det er fasit ved Risør Politistasjon etter å ha sammenlignet statistikktallene fra 1999 med fjorårets. Tallene viser for øvrig ingen dramatiske endringer i antall lovbrudd. Oppklaringsprosenten totalt sett er på 41,2.

Totalt sett viser statistikken at antall forbrytelser holder seg mer eller mindre konstant. 539 saker ble anmeldt i 199 mot 532 i år 2000.

Forseelsene har til gjengjeld økt i antall. Fra 132 i 1999 til 179 i år 2000.
ved å plukke tallene ytterligere fra hverandre, viser det seg at antall simple tyverier har gått ned fra 167 i 1999 til 140 i fjor.

Antall grove tyverier har også blitt redusert. Nærmere bestemt fra 151 i 1999 til 142 i år 2000.
Antall saker der personer er anmeldt for narkobruk og besittelse viser imidlertid en økning. Det dreier seg om i alt tyve saker, fra 33 i 1999 til 53 i fjor.

Saker der personene er siktet etter den såkalte ”proffparagrafen” viser også en liten økning, nemlig fra 18 til 19 saker.

For saker som gjelder løsgjengerloven har det vært en økning fra henholdsvis 5 til 11 saker, det gjelder også saker der det er truet med kniv eller våpen. Disse sakene har økt fra 7 i 1999 til 11 i år 2000.

For saker som gjelder legemsfornærmelser viser statistikken en nedgang. Nærmere bestemt fra 19 i 1999 til 15 i år 2000.

For personer anmeldt for brudd på veitrafikkloven, og da med utgangspunkt i promillekjøring, viser statistikken en nedgang. Fra 9 i 1999 til 6 i fjor.

Antall forseelser som skyldes brudd på sjøfartsloven er imidlertid økende. 12 saker ble anmeldt i 1999 mot 18 i fjor.

Oppklaringsprosenten er for øvrig på 41,2 prosent, fordelt med 82,1 for forseelsene og 29,6 for forbrytelsene.