Aktive Fredsreiser gir prisen til Føyen for hans tålmodighet i arbeide med å skape gode relasjoner mellom framtidens ledere i Midtøsten. – Vårt arbeid handler om å bygge relasjoner. Ved hjelp av gode og solide relasjoner har vi grunnlag for å støtte hverandre også i dårlige tider og når vi mister motet. Det skjer ofte i arbeidet for å skape varig fred i Midtøsten. Det er spesielt når vi føler at arbeidet ikke går framover i det hele tatt at det er viktig å møtes og se framover, sier prisvinner Asgeir Føyen.

Midtøsten

Med utgangspunkt i gjentatte reiser til Midtøsten og regelmessige samlinger av unge ledere fra Israel, Palestina og Jordan på Abildsø gård i Oslo har Asgeir Føyen og hans medarbeidere påtatt seg en langvarig støtterolle i et arbeid som kan skape fred. Føyen er opprinnelig sivilingeniør og har arbeidet med konflikter rundt vann som ressurs i både Midtøsten. Øst-Europa og Afrika. Prisvinner Asgeir Føyen innrømmer gjerne at forsoning er vanskelig i fastlåste konflikter, som i Midtøsten. Dette ble også støttet av filosofene Henrik Syse fra Fredsforskningsinstituttet (PRIO) og Tore Frost fra Universitetet i Oslo.

Tilgivelse

– Vi må huske på at overgriperne ikke kan gi forsoning, men be om tilgivelse. Det er de som er utsatt for overgrepene som kan gi forsoning, sa Tore Frost. Han er også svært oppglødd av hvor store og viktige Aktive Fredsreiser har vokst seg i Risør, med både fredshus og fredspark. – Joda, vi er stolte, sa ordfører Knut Henning Thygesen, som i sin åpningstale minnet om de mange forsoningsprosesser Risør hadde vært igjennom i løpet av historien. – Barna mine tror at det er Nobels fredspris som deles ut i Risør. Der tar de nok litt feil, men også fredsprisene som deles ut i Risør er svært viktige. Det er et privilegium å få sitte i priskomiteen og vurdere så mange verdige kandidater, sier Henrik Syse. Han har fulgt arbeidet til prisvinner Asgeir Føyen gjennom flere år.

Fremtiden

– Vi kan ikke gjøre noe med fortiden, men jeg er overbevist om at vi kan gjøre noe med fremtiden, sier Blanche Major. Som 19-åring ble hun sendt til Auschwitz-Birkenau sammen med 32 slektninger. Bare hun og hennes søster overlevde. Blanche lever fortsatt, men hadde dessverre ikke anledning til å være tilstede under prisutdelingen i Risør denne helgen. Daglig leder i Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, ble svært inspirert av Blanches holdning og opprettet Blanche Majors Forsoningspris i 2003. Prisen deles ut hvert år og skal gå til personer eller institusjoner som har utmerket seg i arbeidet med å forsone parter som er, eller har vært, i konflikt. Prisen skal fremheve viktigheten av forsoning som element i fredsskapende arbeid. Prisen er en statuett, et håndmalt diplom og et pengebeløp på 30 000 kroner.