Mange hadde tatt turen til Risørhuset i ettermiddag for å få med seg utdelingen av Blanche Majors forsoningspris. I år går prisen til folkesangeren Elias Akselsen for innsatsen han har gjort som brobygger mellom tatere og det norske samfunn. Selv mener han musikken og gudstroen har vært et uvurderlig redskap i så måte.
– Den beste måten å lage fred på, er å gå via musikkens verden. Musikken når alle folkeslag og har ingen fiender. I ettertid har jeg dessuten sett at det nytter, vi har alle fått et pund utlevert av Vårherre. Det blir opp til oss selv å forvalte det rett, fortalte Akselsen de frammøtte i Risørhuset.

Etnisk rensning
Her holdt Akselsen både en konsert og et tankevekkende innlegg. Et innlegg som minnet oss om et trist og lite verdig kapitel i norsk historie. Det handler om hvordan norske myndigheter behandlet taterne etter andre verdenskrig.
– Da jødeforfølgelsene i tok slutt, overtok norske myndigheter de samme metodene overfor taterne, forklarte Akselsen og fortsatte med å beskrive hvordan den etniske utrensking av taterne foregikk.

Taterne fikk ikke dyrke sin kultur, tradisjoner, musikk. Enkelte ble lobotomert, og det ble også innført en lov om at alle tatere mellom 12 og 40 skulle steriliseres. Norske myndigheter tok også barna fra taterne og satte dem i barnehjem.
Alt dette førte til et omflakkende liv, på flukt fra norske myndigheter. I Norge satte dette sitt preg tilværelsen for 3-4000 tatere, også Elias Akselsen.
– Som det er sagt her i dag, forsoning er ikke lett. Jeg er nesten analfabet, jeg har aldri hatt et vanlig arbeid og jeg har levd et turbulent liv. I oppveksten gikk jeg på 28 ulike skoler, men lærte ikke å lese og skrive. Det lille jeg kan, har jeg lært av kona mi og barna mine, fortalte han blant annet.

Omfattende program
Det er Aktive Fredsreiser som deler ut Blanche Majors forsoningspris, og de hadde lagt opp til et omfattende program. Dagens hovedtaler var Anders Hasselgård. Han har vært eliteseriespiller i Molde Fotballklubb, men arbeider nå med et forskningsprosjekt om sport og forsoning. Og etter at programmet i Risørhuset var avsluttet, ble dagen avsluttet med middag og hyggelig samvær i Fredshuset på Tjenna.