Forstår habilitets-spørsmålet

Per Kr. Lunden redegjør for sin rolle i forbindelse med Holmenprosjektet.

Per Kr. Lunden redegjør for sin rolle i forbindelse med Holmenprosjektet. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Fra enkelte hold er det reist kritikk mot at ordfører Per Kr. Lunden deltok i formannskapets behandlingen av Holmensaken.

DEL

Han reiste selv spørsmålet om han var habil fordi han tidligere har hatt et arbeidsforhold relatert til Holmenprosjektet. I en kommentar til saken, sier ordfører Lunden at han ønsker å avklare sitt arbeidsmessige forhold.

–Har du forståelse for at det er reist kritikk mot ditt engasjement?

–Ja, jeg forstår at folk stiller spørsmålet. I og med at det er reist spørsmål om min habilitet i forhold til saker om utbygging og andre avtaler om Holmen i Risør har jeg derfor gjennomgått mitt arbeidsmessige forhold til Backe Eiendom AS, som jo er utbygger på Holmen.

–Du fikk grønt lys av formannskapet da du tok opp habilitetsspørsmålet. Hva gjør du når saken kommer opp il bystyret?

–Jeg vil også før bystyremøtet 15/12 be bystyret vurdere min habilitet. For å unngå en sammenblanding av min rett til å gi informasjon om saken og behandling av selve saken, vil jeg da fratre behandlingen av selve habilitetsdebatten.

Hva slags arbeidsforhold har du hatt til Backe Eiendom AS?

–Mitt tidligere arbeidsmessige forhold til Backe Eiendom handler blant annet om at jeg høsten 2009 leverte tekst og bilder til reklamebyrået Sell & Syversen AS. Dette selskapet var engasjert av Bache Eiendom for å lage internettside for utbyggingsprosjektet på Holmen. Teksten beskrev prosjektet, Risør og Holmes historie. Dette oppdraget var på totalt 50 timer og dette ble fakturert til Sell & Syversen.

Lunden sier også at han våren 2010 ble bilder han hadde tatt tidligere benyttet som reklamemateriell for Holmenprosjektet. Han kan også opplyse at han har deltatt på et strategimøte sammen med reklamebyrået Tvers i Arendal. Dette selskapet hadde overtatt markedsføringen av prosjektet.

–Hvor omfattende var dette arbeidet?

– Min oppgave var å forklare for Tvers hva prosjektet dreide seg om slik at Tvers kunne arbeide videre med strategier for salg av leiligheter på Holmen. Jeg sendte faktura til Tvers der jeg ba om oppgjør for 8 timer, sier Lunden.

Artikkeltags