Fortsatt tro på Holmen

Artikkelen er over 13 år gammel

–Vi har fortsatt tro på at vi skal få til noe på Holmen, men ting tar tid.

DEL

Det sier Arne Lindstøl, majoritetseier i selskapet Solsiden Eiendom som eier Holmen. Sparebanken Sør er den andre store eieren av selskapet. Som kjent har Solsiden Eiendom lansert planer om å bygge en ny bydel på Holmen. Det er også blitt holdt orienteringsmøter for de folkevalgte. Men da saken skulle opp til konkret politisk behandling, ble den trukket fra sakskartet. Begrunnelsen var at eierne av selskapet ikke trodde politikerne ville støtte deres søknad.

–Det er lenge siden vi har hørt noe om planene. Betyr dette at det er lagt på is?

-Nei, det er de på ingen måte ikke. Vi har riktignok holdt en lav profil i en periode, men har i den senere tid begynt å bli noe mer aktive, opplyser Arne Lindstøl.

–Hva innebærer dette?

–Vi har blant annet hatt kontakt med interessenter.

–Innebærer denne kontakten at det vil bli presentert nye planer for utviklingen av eiendommen i nær fremtid?

–Nei, det er en ting å skape interesse for et prosjekt, noe annet er det når denne interessen skal konkretiseres. Dette krever tid. Det er mange forhold som må vurderes.

–Men du har fortsatt fokus på Holmen, og tro på at det skal være mulig å få til en utvikling på eiendommen?

–Ja, vi har fortsatt tro på at vi skal få til noe på Holmen, sier Arne Lindstøl.

Steinar Ryvind

Arne Lindstøl har ikke gitt opp planene for å utvikle Holmen til en slags ny bydel.

Artikkeltags