Det var ingen kontroversielle standpunkter som ble forfektet under det høyloftede taket i Fredshuset søndag kveld. Men det var nok heller ikke tanken. At utgangspunktet for ”Kvinnedagen” opprinnelig var på politikkens venstreside, var heller ikke enkelt å oppfatte.

På den annen side; det ble en solid markering der sanglige soloinnslag og allsang utgjorde en vesentlig del av programmet.

Blant dem som bidro kan nevnes No Bells, Hanne Gryting, Hilde Stenersen og Åsta Hegdahl.

Ungdommen

Det må imidlertid nevnes at en representant fra ungdommen stilte! 16-årige Ingvild Bjerke våget seg opp foran de mange kvinner som hadde benket seg. Vi talte cirka 50 tilhørere, hvorav fem var menn. Av disse fem var en pianist, en ordfører og en journalist. De to andre var forsvunnet etter pausen. Ingvilds utgangspunkt var at jenter og kvinner måtte våge å stå opp, måtte våge å gjøre ting.

Usikkerhet

I så møte fulgte hun i ordførerens kjølvann. Han snakket også om å våge, om at menn kaster seg mer frempå enn det kvinner gjør og at kvinner bærer på det han kalte en ”påtvunget usikkerhet”. Han hevdet også usikkerheten ble reflektert på flere måter. Blant annet på det seksuelle området der kvinner er mer tilbakeholdne enn menn. Ordføreren hentet også fram SV-politiker Berit Aas sine setninger om hersketeknikk og viste til hvordan dette gjøres. Blant annet gjennom usynliggjøring, latterliggjøring, at informasjon holdes tilbake og at man bruker enten fordømmelse som verktøy eller ”synd og skam”.

Hvorvidt salige Søren Kierkegaard kan sies å ha hatt feministiske standpunkter er vel høyst usikkert. Men ordføreren avsluttet med et av hans berømte utsagn; nemlig at dem som våger risikerer å miste fotfestet en stund, mens den som ikke våger risikerer å miste seg selv.

Likelønn

Leder av Norsk Sykepleierforbund i Aust Agder, Kirsten Stensrud var også bedt om å si noen ord og hennes utgangspunkt var, ikke særlig overraskende, kampen for likelønn. En kamp vi alle konfronteres med i disse dager der mustasjeprydede kvinner preger annonser i ulike media. At budskapet hennes fikk god klangbunn i fredshusets kvinnemiljø denne søndagskvelden, sier seg selv.

Samtidig må det jo tilføyes at budskapet om lønnsforskjeller mellom kvinne og mann er tuftet på solid statistisk grunnlag. Hun viste også til helseminister Hansens utsagn om behovet for flere sykepleiere og la til at fremtiden ikke ser særlig lystig ut når et flertall av menn uttrykker at de heller foretrekker å gå arbeidsledige fremfor å velge seg et yrke innen helse og omsorg!

I tillegg var det innslag også ved blant andre Astrid Høst, Mona Rhein, Ister Muhamud Ali og Jorunn Bøe. Det var Fredshuset og Risør Røde Kors internasjonale kvinnegruppe som samarbeidet om 8. mars-arrangementet og overskuddet gikk til Sutokobas Venner.