Lørdag ble fredsparken Helga Arntzen og Aktive fredsreiser har laget, offisielt åpnet. Og kort tid etterpå overrakte hun hele parken til kommunen.

For over 20 år siden hadde Helga Arntzen et gatekjøkken på Tjenna. Dette ble hun bedt om å fjerne i all hast, da kommunen skulle lage park der.

Dette ble en økonomisk stor påkjenning for Helga. Og noen park dukket aldri opp.

Så tok hun saken i egne hender, og i løpet av syv uker har hun selv bygget opp parken. Og rett etter den offisielle åpningen, forærte hun parken til kommunen.

Les mer mandag