Fri oss fra fem etasjers blokker på Holmen

Artikkelen er over 14 år gammel

Risør står foran et veivalg når enda en boplikt sak er i ferd med å materialiserer seg. Gjennom mange år er 0 konsesjonen, eller boplikten som det heter i dagligtale, blitt uthult.

DEL

Ikke minst gjelder dette sårbare områder som Tangen og Kamperhaug.

Noen overtar eiendommer som arv. Dette vil i mange tilfeller si at eiendommene i praksis blir rene ferieboliger. Andre leier ut husene sine mer eller mindre på helårsbasis. Andre igjen kjøper eiendommer og gir blaffen i boplikt bestemmelser og benytter boligen som ren feriebolig. Resultat. Mørklagte boliger store deler av året og bagatellmessige skatteinntekter til Risør, Noen ekstra inntekter til handelsnæringen, i høyden et par sommermåneder.

I Flisvika fikk utbyggerne fritak for boplikt. Her er det i praksis fritt frem for ferieboliger med ekstra trafikkbelastning i et svært sårbart boligmiljø. Minimale skatteinntekter til Risør. Noen ekstra inntekter til handelsnæringen, i høyden et par sommermåneder.

På Holmen ønsker nå eierne en prinsippavgjørelse om fritak fra konsesjonsplikten og den engasjerte arkitekten signaliserer høy og tett bebyggelse med ferieleiligheter som målsetting. Riktignok kaller arkitekten det for en mulighetsstudie. Vi i verneforeningen vil heller karakterisere det som en umulighetsstudie. De offentlig gjorte skisser viser etter vår mening at arkitekten ikke har satt seg inn i Risørs spesielle forutsetninger som en verneverdig by. Hans grunnlag for stort volum og høy utnyttelsesgrad henger selvfølgelig sammen med eiernes ønske om flest mulig leiligheter av hensyn til størst mulig avkastning på investert kapital. Men det han samtidig ikke tar hensyn til er miljøestetiske – og trafikale forhold. Man sukrer pillen med å foreslå benyttet motekspertise (Riksantikvarens kontor?) og litt lett næringsvirksomhet i håp om å få politikerne til å gi bopliktfritak.

Verneforeningen er selvsagt positiv til at man vurderer nye muligheter for å skape fornyet aktivitet på Holmen. Men flere ferieboliger er ikke veien å gå. Heller helårsboliger med et volum og høyde som er tilpasset Risørs øvrige bebyggelse kombinert med næring som naturlig passer inn på et sjøorientert areal. Oppdrett el har vært nevnt. Men dette vil antagelig ikke gi så stor avkastning for eierne som ferieleiligheter, men i stedet generere skatteinntekter for Risørsamfunnet.

Penger som vil kunne benyttes til å vedlikeholde det ytre rom.

Politikerne oppfordres til å dra i gang en prinsippdiskusjon om bopliktens fremtid i Risør uten å la seg presse av at utbyggerne ønsker å pushe en avgjørelse. Når avgjørelsen skal taes er det også viktig at rette instans vurderer habilitetsforholdet til den eller de personer som kan tenkes å ha nære bånd til eierkonstellasjonen på Holmen.

I løpet av prinsippdebatten bør politikerne også tenke igjennom rimeligheten av at noe skal profitere på konsesjonsfrihet mens øvrige huseiere i kommunen får et helt annet utgangspunkt i forhold til verdifastsettelse.

Verneforeningen for gamle Risør og Søndeled

Artikkeltags