Frykter at boplikten kan stå for fall

Artikkelen er over 16 år gammel

RVs Knut Henning Thygesen advarer nå lokalpolitikerne og hevder at boplikten kan stå for fall. Spesielt frykter han for hva EUs kontrollorgan ESA vil be Norge gjøre med konsesjonsloven. Thygesen er også bekymret for konsekvensene når premissleverandørene i boplikt-debatten er professorer fra storbyene som støttes av økonomer og jurister fra Oslo vest!

DEL
–Det er nødvendig med mer balanse i boplikt-spørsmålet. Når premissleverandørene blir professorer fra storbyene, og deres synspunkter støttes av økonomer og advokater fra Oslo vest, da må vi fra distriktene utgjøre en motmakt!

Knut Henning Thygesen, RV, er på offensiven. Han frykter at boplikten skal forsvinne og advarer nå politikerne og ber dem om å være forberedt på det stormløpet konsesjonsloven vil bli utsatt for i løpet av tiden som kommer.

–Årsaken til at jeg tar opp dette nå kan forklares med tre ulike forhold. For det første; EUs kontrollorgan ESA undersøker nå om konsesjonsloven er i strid med EUs krav om fri flyt av kapital. Samtidig skal Stortinget i løpet av våren ta stilling til høringsuttalelsene som er kommet inn fra et flertall av de 75 kommunene som i dag har boplikt. Som et tredje element kommer da en bok som i korthet hevder at boplikten virker imot sin hensikt, at den snarere hindrer tilflytting enn fraflytting.

I boka ”Boplikt – drøm og virkelighet” Thygesen referer til hevder professor Norman Aanesland og forsker Olaf Holm blant annet at boplikt er et eksempel på at selv om de politiske ønskene er riktige og gode, er det vanskelig å forbedre "den virkelige verden". De hevder dessuten at gode hensikter med boplikt får utilsiktede virkninger. Boka, er et resultat av et forskningsprosjekt ved Institutt for økonomi og samfunnsfag ved Norges landbrukshøgskole, utgis nå på Kommuneforlaget.

–Jeg finner det merkelig at denne boka kommer nå, omtrent samtidig med at Stortinget skal behandle høringsuttalelsene og ESA skal vurdere konsesjonsloven, sier Thygesen.

RV i Risør har i flere år hatt boplikt høyt på sin politiske dagsorden. Blant annet ble det i 1999 tatt et initiativ for å evaluere boplikten i Risør. Den endte som kjent med at bystyret vedtok at boplikten eller den såkalte ”konsesjonsgrense 0” skulle opprettholdes. Samtidig anbefalte bystyret å skjerpe loven om boplikt i forbindelse med at departementet sendte et høringsutkast til de kommuner som har tatt i bruk boplikt for å hindre at helårsboliger omgjøres til fritidsboliger.

–Men EØS kontrollorgan ESA kan overstyre denne prosessen som var ment å ende opp som et lovendringsforslag. Kontrollorganet har sendt brev til departementet om at de vil se på hele konsesjonsloven. Derfor er det viktig at vi som bor i kommunene dette gjelder, er på vakt. Forholdet er nemlig da at mens kommunene vil skjerpe loven, kan ESA komme til å myke den opp eller fjerne den. Og det er spørsmål om ikke dette også vil gjelde for boplikten slik den praktiseres i Risør, sier Thygesen.

Han mener også at et direktiv om å fjerne boplikten vil kunne få store konsekvenser for Risør. Prisene på boliger vil stige når de kan selges som fritidshus eller hytter ti folk med god råd i Norge eller hele EU-området.

– Sentrumsnære områder som Flisvika og Holmen kan bli lettere å selge dersom kravet om boplikt faller. Etter RVs syn vil dette bortfallet av boplikt på helårsboliger svekke Risør som helårsby. Vi kan få sterkere sesongsvingninger mellom vinter og sommerhalvår, sier Thygesen.
RV-lederen hevder i den forbindelse at politikerne generelt er for svake og ettergivende i forhold til ESA og deres inngripen.

–Dette skyldes muligens at det politiske miljøet i Norge stort sett er for at pengene skal styre utviklingen. Men dette blir enda mer alvorlig når forfatterne av boka ”Boplikt – drøm eller virkelighet” tufter sin forskning på et ideologisk bakteppe hvor det fremgår at de er for en fri flyt av kapital, sier RV-lederen som tilføyer:
Kommunen må bestemme
–Det blir ikke enklere når ESA helt sikkert vil få støtte av skriveføre og kapitalsterke jurister og økonomer i storbyene som ønsker konsesjonslovens fall.

Thygesen innrømmer det ikke er lett å gå på barrikadene mot en slik utvikling når markedsliberalismen fullstendig synes å ha hegemoniet i samfunnsdebatten.
På spørsmål om hvordan RV akter å ta opp denne kampen, foreslår Thygesen at boplikt-kommunene kanskje bør samarbeide. –Det som er helt sikkert er at vi bør ha en debatt om et viktig demokratisk prinsipp; At det er hver enkelt kommune som skal bestemme om vi vil opprettholde boplikten eller ikke. Derfor blir det viktig fremover at kommuner som Risør følger nøye med og engasjerer seg i hva både departement, Stortinget og ESA foretar seg utover våpren og sommeren, sier RV-leder Knut Henning Thygesen.

Artikkeltags