Hvordan bør Brokelandsheia utvikles i årene som kommer, og hva vil gjøre Brokelandsheia mest mulig attraktiv for næringsdrivende, kunder og beboere? Dette er spørsmål kommunen ønsker flest mulig innspill på.

Inviterer

– Vi inviterer defor til en storslått konkurranse med avspark i dag. Det utloves en kreativitespris på 10 000 kroner for beste innspill i forhold til utviklingen av Brokelandsheia. Dette kan både være en helhetsidé for området eller kanskje et mer konkret forslag til satsningsområder for fremtiden. Viktige kriterier for prisen vil være framsynthet, realisme, gjennomførbarhet og spenstig tankegang.

Kåres

- Vinneren kåres av en politisk oppnevnt styringsgruppe, og vinneren blir kunngjort etter endt plansmie. Alle som bryr seg om næringsområdets fremtid bør kjenne sin besøkelsestid og delta, sier prosjektleder og stedsutvikler Tonje Berger Ausland, og legger til at siste frist for å komme med innspill er 18. mars.