Gjerstad selger Holmen Gård?

Rådmann Lars Lauvhjell i Gjerstad vil legge Holmen Gård ut for salg på det åpne marked. Han mener kommunen har brukt nok millioner på stedet de siste årene. FOTO: Svein Walstad

Rådmann Lars Lauvhjell i Gjerstad vil legge Holmen Gård ut for salg på det åpne marked. Han mener kommunen har brukt nok millioner på stedet de siste årene. FOTO: Svein Walstad

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

– Nok er nok, sier rådmann Lars Lauvhjell i Gjerstad. I en innstilling til kommunestyremøtet torsdag går han inn for at kommunen avvikler sitt forhold til Holmen Gård og at den selges som en samlet enhet på det åpne marked.

Dette bør ikke komme som en bombe, verken på politikere eller folk flest i bygda. Det har lenge vært en turbulent situasjon rundt Holmen Gård, som toppet seg da eierne nylig sa opp drifstavtalen, stengte dørene og sa takk for seg. Etter det har styret i eiendomsselskapet laget et strategidokument der kommunen blir bedt om å ta stilling til sin fremtidige eierrolle.

– Strategiplanen som er lagt innebærer fortsatt kommunalt eierskap. Den kortsiktige oppgraderingen og en del mindre investeringer er av eiednomsselskapet stipulert til 1,9 millioner kroner. I tillegg kommer eiernes (kommunens) bidrag til prosjektlederstilling. For å finansiere dette anbefaler styret at det foretas en rettet akjseemisjon på 2,5 millioner kroner blant eierne. Dersom øvrige eiere ikke ønsker å delta vil kommunen måtte bære den alene, heter det i rådmannens saksforarbeid.

Siden 2001 har Gjerstad kommune lagt ned 12,2 millioner kroner i Holmen Gård. – Hvis vi nå skulle gå inn med ytterligere 2,5 millioner kroner, vil det totale beløpet i såfall komme opp i 14,7 millioner kroner. Det er en betydelig sum, og det kan heller ikke gis noen garanti for at kommunen ikke vil måtte gå inn med ytterligere midler senere. Rådmannen mener derfor at det er riktig å stoppe nå, heter det videre. Mellom eiendomsselskapet og Gjerstad Historielag er det inngått en intensjonsavtale om at historielaget kan kjøpe Hovedhuset/Bjorvasstaua. Dette kan skje gjennom et vedtak i en ekstra generalforsamling i eiendomsselskapet.

– Eiendommen selges som en samlet enhet, slik at intensjonsavtalen med Gjerstad historielag ikke iverksettes. Styret i Holmen Gård Eiendsom AS gjennomfører salget, og skal fungere som et avviklingsstyre til prosessen er gjennomført, heter det i innstillingen. Det går også frem av rådmannens saksfremlegg at det ligger en stor utfordring som må løses i de sterke heftelsene som er knyttet til gården. Rådmannen mener det er mulig å få flertall for å endre vedtektene slik at dette kan løses. Det blir nok et sterkt engasjement når politikerne skal avgjøre saken i torsdagens kommunestyremøte. Det er vel grunn til å tro at det vil komme andre forslag på bordet enn rådmannens.

Artikkeltags