Lørdag ble prisen Fangenes Testamente utdelt for 14. gang, og gikk i denne omgang til skribent, forfatter og journalist Jahn Otto Johansen. En tildeling som, skal vi tro alle talerne under utdelingen, var både høyst fortjent og ikke et øyeblikk for tidlig.

Utdelingen ble tilgodesett et større arrangement i regi av Aktive Fredsreiser på Fredshuset på lørdag. En helt fullstappa sal på loftet var et solid testament på tildelingen og prisvinnerens appell.

Kamp mot fremmedfrykt

Utdelingen var i aller høyeste grad en som passet ånden og misjonen til Aktive Fredsreiser. Jahn Otto Johansens erfaring og kunnskap, hans analyser og verdensbilde passer godt overens med Helga Arntzens misjon om å bekjempe fremmedfrykt, og knytte sammen kulturer.

Johansen er en mann som gjennom sitt virke i mange år har sett, opplevd og studert hvordan ondskap og hat kan blomstre på de mest uforutsigbare og surjorda steder i verden. Hvordan vårt samfunn, selv så solid forankret i fred og frihet, kan veltes på femøringen og bli både ondskapsfullt og diktatorisk.

Lokalt snitt

Utdelingen hadde en rekke lokale innslag. Varaordfører Thygesen åpnet seansen, samt at det var musikalske innslag fra Fredrik Paulsen og Oddvar Hummelvoll som begge bød på sang, akkompagnert av Jorunn Myre. I tillegg hadde Alfred Gammelsæter to sesjoner i løpet av utdelingen, der han kommanderte de sorte og hvite.

Fredsjurist

Første taler ut var en tidligere prisvinner av Fangenes Testamente, nemlig jurist og tidligere medlem av menneskerettighetsdomstolen i Haag, Hanne Sophie Greve. Hennes tale talte til viktigheten av tidsvitner og deres rolle i fredsskapende arbeid. I takt med at rekkene med tidsvitner etter andre verdenskrig blir stadig tynnere, poengterte hun posisjonen priser som Fangenes Testamente har.

-Freden er veldig skjør, og institusjoner som Aktive Fredsreiser, og priser som denne, hjelper å holde flammen i live, sa Greve.

Kamp mot hatet

En annen nærmest selvsagt taler for anledningen var Helga Arntzen, som forklarte hvilke verdier Aktive Fredsreiser var tuftet på, og hvilken rolle de som institusjon spilte mot dagens unge. -Vi må vise de unge mekanismene og resultatene av krig og konflikt, og fortelle dem hvordan de best kan unngå dem i fremtiden, fortalte Arntzen fra talerstolen. -De og vi skal ikke kunne si at vi ikke visste, talte hun.

Det budskapet har Aktive Fredsreiser gitt til alle og enhver av de 150.000 ungdommene som til nå har vært med på en busstur i deres regi. En utrettelig kamp om å gi våre unge ballast som skal tåle motbør når ting står på som verst. Det er snakk om holdninger og menneskeverd, sa Arntzen.

Farer på horisonten

Utdelingens hovedtaler var selvsagt prisvinner selv. Jahn Otto Johansen nølte ikke med å bruke pekefingeren i sin advarsel mot hvor han mener Europa er på vei.

Retorisk spurte han fra talerstolen om vi har lært av fortiden, med referanse til jødeutryddelsen under andre verdenskrig. I samme åndedrag kom enda et retorisk spørsmål, er det ikke nok mas om dette som skjedde for sytti år siden nå? Svaret på begge var selvsagt nei.

-Dagens situasjon med antisemittisme på fremmarsj, ikke bare i Midtøsten, men i hele verden, Norge inkludert, viser at vi ikke har lært, advarte han.

Som en som selv har opplevd både terror og antisemittisme på kroppen, både privat og i kraft av sitt virke, så er han overrasket over at fenomenet igjen er så tilstede.

Ikke unikt

Samtidig minnet Johansen forsamlingen på at dette ikke er et fenomen låst alene til de grusomme handlingene under krigen. -Det tredje riket er og var ikke unikt. Denne ondskapen kan slå rot hvor som helst, og nærmest når som helst. –For eksempel på gata i Oslo, for få år tilbake, da en sigøynerleir ble terrorisert av sinte Oslo-borgere, sa han.

Kunnskap er svaret, mener Johansen, og sier selv at det er dette arbeidet han har levd for.

-Hovedproblemet vårt i bekjempelsen av denne ondskapen er historieløshet og likegyldighet, sa han.

Under selve prisutdelingen overrakte Helga Arntzen og Anne Sophie Greve prisen til Johansen, som tydelig var rørt av opptrinnet i hans ære.

Prisen besto i en medalje, en sjekk på 50.000 kroner og et bilde med navn på prisvinneren på.

-Dette er for meg noe helt spesielt, sa Johansen og viste til bildet. -Denne skal få en virkelig hedersplass hjemme, avsluttet han til stående applaus fra forsamlingen.