Gå til sidens hovedinnhold

Helrødt i Risør

Artikkelen er over 10 år gammel

Dagens ordfører fortsetter som varaordfører og Per Kristian Lunden overtar ordførerkjedet. Arbeiderpartiet skriver i en pressemelding at det hadde støtte fra Rødt og Senterpartiet i valg av ordfører og varaordfører.

Det er, ikke uventet Arbeiderpartiets Per Kr. Lunden, som skal overta ordførerkjedet . Like lite overraskende er det nok at det er avtroppende ordfører, Knut Henning Thygesen som nå inntar varaordførerrollen.

Riktignok har det vært ført samtaler mellom Arbeiderpartiets forhandlingsutvalg, bestående av Randi Gunsteinsen, Eva Nilsen og Per Kr. Lunden og ulike politiske grupperinger i formiddagstimene tirsdag, men resultatet syntes på mange måter gitt på forhånd. Spesielt fordi Venstres ordførerkandidat, Dag Jørgen Hveem, på forhånd var krystallklar på at han ikke var aktuell som varaordførerkandidat.

Hveem uttalte etter møtet at man ikke hadde diskutert konkrete politiske temaer under dette forhandlingsmøtet.

- Jeg antar de borgerlige partiene etter dette vil gå i det som kan karakteriseres som konstruktiv opposisjon og at vi i størst mulig grad vil påvirke politikken som utformes ut fra våre respektive ståsteder, sier han.

I ettermiddagstimene er de borgerlige samlet til et fellesmøte og hva som kommer ut av dette gjenstår å se. Etter det vi erfarer vil møtet etter all sannsynlighet medføre at den tidligere koalisjonen fortsetter sine fellesmøter for å bli enige om politiske veivalg.

Den tidligere ordføreren, knut Henning Thygesen, er på sin side svært tilfreds med at han overtar den posisjonen.

-Det vil være helt OK å være vara med Per Lunden som ordfører, sier han. Han legger til at det kan være greit for Lunden, som er fersk i politikken, å ha en varaordfører som har ballast som ordfører fra de siste fire årene.

-Samtidig deler Per Lunden og jeg ønsket om å føre en åpen politikk overfor høyresiden i Risør, tilføyer han. Thygesen hevder også at han deler Lundens klart uttalte ønske om å ha en åpen holdning til sentrum.

-Det er mange flotte folk på høyresiden i Risørpolitikken som jeg mener vi kan samarbeide med, sier Thygesen.

Ved I8-tiden la Risør Arbeiderparti ut en pressemelding om situasjonen. Den beskriver det som allerede er nevnt; nemlig at ordfører og varaordfører i de neste fire årene heter henholdsvis Lunden og Thygesen:

Videre står det å lese i pressemeldingen:

"Dette er konklusjonen etter en lang dag med samtaler og møter mellom Arbeiderpartiet i Risør og (i kronologisk rekkefølge) partiene Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Rødt. Arbeiderpartiet har støtte fra Rødt og Senterpartiet i valg av ordfører og varaordfører. Det var ikke grunnlag for videre samtaler med Kristelig Folkeparti og Venstre, som imidlertid begge håper på et godt og konstruktivt samarbeidsklima i det praktiske politiske samarbeidet".

Man er enda ikke i mål når det gjelder rammene for det valgtekniske samarbeidet, men dette er blant annet temaet på styremøtet i Risør Arbeiderparti som skal gjennomføres i kveld.