Her klargjøres "Skogs-holmen"

Av
Artikkelen er over 15 år gammel

Samferdselsminister Torhild Skogsholm har satt varige spor etter seg på Akland. For nylig fikk øya i den nye rundkjøringen som forbinder gammel og ny E18 navnet ”Skogs-holmen”! Et navn mange sikkert finner ganske passende.

DEL

For ministeren har fått mye pepper i forbindelse med vraking av nytt Vinterkjærkryss, en avgjørelse som ikke minst førte til sterke reaksjoner i Risør.

Skulptur

– I valget mellom pest og kolera har Risør nå fått en avkjørsel som tross alt er bedre enn den kunne ha blitt, i og med denne rundkjøringen ved Sørlandsporten. Vi er nå ute etter å få laget noe spesielt inne i selve rundkjøringen, enten planting av trær eller kanskje en skulptur. Jeg vil ta opp med hovedutvalget for plan, miljø og tekniske tjenester om kommunen har lyst til å profilere seg med kunst i rundkjøringen. Eller kanskje de er for ”såra og vonbråten” etter det som skjedde til å være med på det? Uansett, vi skal få til en fin rundkjøring med en grei og oversiktlig tilpasning mellom ny og gammel E18 sier prosjektleder Harald Tobiassen. Som ler godt når vi forteller om navnet på den omtalte rundkjøringen. Og ikke vet vi om han har i tankene en skulptur av samferdselsministeren!

Fotoboks

– For å få til en forsvarlig trafikkavvikling ned mot rundkjøringen og avkjøringen til Søndeled og Risør, vil det bli plassert en fotoboks i nærheten. Den bekoster vi, rett og slett for at vi vet slike bokser har en god effekt når det gjelder å få satt ned farten. Det blir 90 km/t oven den nye heia, men det blir selvsagt skiltet en gradvis nedtrapping av farten mot rundkjøringen. Og med fotoboks på plass tror jeg dette skal gå bra, sier Tobiassen.

I og med at byggingen av brua over til Lindland kom i gang noe sent, gjenstår det en del arbeid før brua er helt ferdig. Det skal bl.a. settes opp et forsvarlig rekkverk. Ellers pågår det arbeid med å sette opp støyskjerm mot bebyggelsen på Akland.

Midlertidig

Og selv om det er sagt at veiløsningen på Akland er midlertidig, er det ingen tegn i tiden som tyder på at det vil bli en snarlig igangsetting av nytt Vinterkjærkryss.

– Vi jobber nå med planer frem til og med 2015, og det er ikke noe som tyder på at dette arbeidet skal igangsettes i denne perioden. Men her kan det plutselig komme en avgjørelse som forandrer på planene, sier Tobiassen, som er fornøyd med at alt er i rute før åpningen av den nye strekningen 1. november. Og åpningen tar, som tidligere nevnt, ”Skogs-holmen” seg av!

Artikkeltags