Holmen blir hett diskusjonstema i høst

Av
Artikkelen er over 14 år gammel

–Dette innspillet må vi ta på alvor. Det er en kjensgjerning at vi i Risør ligger langt fremme når det gjelder havbruk. Derfor er det viktig at vi tenker for fremtiden i forhold til denne næringens arealbehov. Men det er ikke dermed sagt at Holmen er det rette stedet!

DEL

Dette sier ordfører Lars Lauvhjell i en kommentar til innspillet fra Knut Henning Thygesen der han ber kommunen være forsiktig med å reservere Holmen til fritidsboliger før man har hatt en debatt om sjøvendte næringsarealer.

Velkommen

RV-politikerens innspill hilses velkommen innenfor næringen. Daglig leder i Risør Skjellmottak AS, Per Olav Tveide, sier det er svært viktig at politikerne nå forstår hvilke behov havbruk har for sjøvendte industriarealer.

–Rent konkret kan jeg opplyse at vår virksomhet går så bra at vi må vurdere å utvide pakkeriet. I dag holder vi til på det kommunale arealet på Holmen. Men dersom vi må utvide, er det ikke plass der i dag. Dette gjelder også andre forhold knyttet til vår produksjon av skjell og pakking. Vi trenger blant annet areal til skjellagring på land.

Pakkeri

–Har Skagerrak Skjellmottak AS konkrete planer om å investere i større pakkeri nå?

–Ja, men vi må ha en tomt som egner seg til formålet og det er klart at Holmen hadde vært midt i blinken for oss, sier han.

Ragni McLeifson, daglig leder i Feedback Aquaculture, et annet av selskapene som i dag driver med akvakultur i Risør, sier havbruk er en vekstnæring.

–Gjennom min virksomhet reiser jeg mye og det er ingen tvil om at flere og flere innser at dette er en vekstnæring.

Egner seg

–Betyr dette at du mener Holmen egner seg til formålet?

–Det er helt klart at dette er en velegnet tomt. Bygger man boliger på Holmen sier det seg selv at havbruk ikke vil få plass. Noe som er beklagelig. Havbruk er nettopp den type virksomhet Risør egner seg godt for, sier hun.

Ragni McLeifson kan også fortelle at Feedback Aquaculture nå har problemer med manglende areal som passer deres formål.

–Vi har behov for areal til en forsøkshall. På Krana er det ikke mer plass og på Sundet er det eksempelvis manglende infrastruktur. Kort fortalt; det er behov for mer plass til akvakultur i Risør i dag, men det finnes ikke egnede lokaliteter, sier hun.

Ordfører Lars Lauvhjell deler langt på vei holdningen om at havbruk er en vekstnæring og at Risør har et potensial på dette området.

Alvor

–Man skal være klar over at Risør faktisk ligger langt fremme innenfor havbruk i dag, sier Lauvhjell.

Det er Skagerrak Skjellmottak, Feedback Aquaculture og kveiteoppdrettsanlegget Risørfisk som er eksponentene for dette.

–Hvilken holdning har du til innspillet fra Thygesen?

–Først vil jeg si at problemstillingen som nå er reist er viktig å ta på alvor. Jeg har selv hatt møte med næringen nylig. Derfor er det viktig at vi i forkant av den endelige diskusjonen om hvilken fremtid vi kan akseptere på Holmen har hatt en diskusjon om havbruk om sjøvendte industriarealer.

Begrenset

–Mange vil vel hevde Krana er det rette stedet?

–Krana har begrenset plass. Men det er ikke dermed sagt at vi mener fremtiden for havbruk skal ligge på Holmen. Det som er klart er at havbruk må tas på alvor i kommuneplansammenheng slik at næringen får nødvendige sjøvendte arealer.

Ordføreren opplyser også at kommunen har mottatt en henvendelse fra interessentene som ønsker å bygge et boligmiljø på Holmen.

–Derfor er det klart at vi får på bordet en rekke viktige diskusjonstemaer utover høsten. Vi må også se på fiskerimottakets behov for plass. Uansett hva som skjer med Holmen må vi nemlig sørge for at fiskemottaket får gode nok vilkår. Blant annet må de utvide kaifasilitetene.

Blir sikret

–Betyr det du sier at du vil gå inn for å sikre at kommunen sikrer seg tomteareal som sørger for at det fremtidige plassbehovet blir sikret?

–Slik det er i dag er det rett og slett ingen ting å gå på der ute. Grensa går allerede kloss i de aktivitetene som er på området, og det er klart vi må ta en diskusjon også om dette i løpet av høsten, sier ordfører Lars Lauvhjell.

Artikkeltags