Holmen-partner ventelig klar før jul

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Etter det vår avis kjenner til vil Arne Lindstøl ventelig ha klar en samarbeidspartner på Holmen før jul.

DEL

Målet er å få til en utbygging som vil bety positive ringvirkninger for lokalsamfunnet i form av både bolig og næring.

Arne Lindstøl har i lengre tid jobbet mot en rekke eiendomsaktører med tanke på å få til et prosjekt som tilfredsstiller ønsker både politikerne og han har til en utnyttelse av Holmen-tomta.

Som kjent ga det forrige bystyret klart uttrykk for at de ønsker seg en utbygging som omfatter så vel helårsboliger som næringsvirksomhet, uten at man konkretiserte dette nærmere. Etter valget har den nye flertallskonstellasjonen (Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet) signalisert at man vil gi utbyggerne av Holmen de samme rammebetingelser som utbyggerne i Flisvika har fått.

Det betyr i praksis at man på området vil akseptere rene ferieleiligheter. Arne Lindstøl har imidlertid hele tiden hatt et klart mål for dette tradisjonsrike industriområdet, og det er et prosjekt som vil gi positive ringvirkninger i lokalsamfunnet ved et styrket og levende sentrum.

Stor interesse

Området – med sin helt spesielle beliggenhet – må antas å være et interessant investeringsobjekt, og etter det vår avis kjenner til har Arne Lindstøl hatt møter med flere mulige samarbeidspartnere. Og i løpet av forholdsvis kort tid – sannsynligvis før jul – vil han trolig kunne presentere en partner.

Når investoren er på plass, vil ventelig arbeidet med en reguleringsplan bli satt i gang.

Artikkeltags