"Holmen-slaget" står om en uke

Artikkelen er over 9 år gammel

Det ble ikke lansert alternative forslag til rådmannens når det gjelder utbyggingsavtalen for Holmen. Dermed er dedt klart at slaget om Holmen først vil stå når bystyret samles neste torsdag.

DEL

Teknisk hovedutvalg ble ikke arenaen der forpostfektningene om innholdet i utbyggingsavtalen for Holmen skulle gjennomføres. Faktisk hersket det fred og fordragelighet da denne saken ble behandlet.

Venstres Stian Lund trakk riktignok frem båtplassene og utbyggingsavtalen som de områdene der det vil herske størst uenighet, men la til at det ar vanskelig for et lite utvalg å fatte beslutninger i en sak det ventelig vil være stor uenighet om når den kommer til bystyret.

Venstrerepresentanten understreket samtidig at det er av stor viktighet at denne saken kommer i havn slik at Risør får sin utbygging.

-Det er en viss avstand mellom kommunen og utbyggeren i dag, men vi har ikke råd til at dette prosjektet strander. Derfor vil det nok komme kompromissforslag når bystyret får saken til behandling sa han.

Eva Nilsen, som var leder under behandlingen av saken da Dag Eikeland (Frp) er inhabil, hadde dermed ikke annet å gjøre enn å klubbe gjennom et enstemmig vedtak i tråd med rådmannens anbefaling. Det gjorde hun, vel vitende om at forpostfektningene uteble og at det store "Holmen-slaget" først vil stå om en uke.

Artikkeltags