Holmen: Snøhettas bidrag var et sosiologisk overgrep

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

Snøhettas bidrag til en Holmen-utbygging var ikke annet enn et sosiologisk og kulturelt overgep. Holmen må bygges ut i den samme skala og med det samme format som kjennetegner byen i dag.

DEL

Dette sier Erling Okkenhaug, lederen for Allgrønn, organisasjonen som har meninger om det meste hva gjelder byutvikling landet rundt.

For å illustrere nærmere hva han mener har Okkenhaug speilvendt en del av byplanen for Risør sentrum og plassert den på Holmen.

Torv på Holmen

Blant annet er Torvet som i Risør vender mot øst blitt vestvendt på Holmen. med andre ord; Holmen blir lik byen den er en del av.

–Ser du ikke verdien av at Holmen blir et kjennetegn for Risør?

–Ikke slik mange synes å oppfatte dette. Når ordføreren tidligere har hevdet at vi trenger et ”hårete” signalbygg på Holmen, er dette et farlig signal, sier Okkenhaug og begrunner dette med å hevde at Risør som by allerede er en ”hårete” signalby.

Se mørkt ut

–Hvordan mener du utviklingen av Holmen bør planlegges?

–Det må satses på en byplankonkurranse. Glem en arkitektkonkurranse, slik det alltid snakkes om.

Erling Okkenhaug hevder også at den form for turbokapitalisme som ligger bak filosofien om en rask utbygging ikke kan brukes på Holmen.

–Hva med å frita Holmen for kravet om boplikt, slik utbyggerne ønsker?

–Holmen må bygges ut over tid, med det jeg vil kalle ”Risør-økonomi” som drivkraft, sier Okkenhaug og tilføyer: –Dersom en utbygging skjer i tråd med dagens turbo-kapitalværemåte, vil det se svært mørkt ut for boplikten.

Byen vil forvitre

Lederen for Allgrønn sier at han er godt kjent med Risørs behov for å revitalisere byen.

–Risør sliter med å få endene til å møtes. Men det er viktig å ikke falle for fristelsen til å gjøre som så mange andre steder; åpne for moderne arkitektur, sier han.

Moderne bygninger, plassert eksempelvis på Holmen, vil, etter hans mening, forvitre byen fortere enn det noen kan drømme om.

Okkenhaug går også til angrep på det mange arkitekter synes å hevde; nemlig at ”vår tid skal gjenspeiles i arkitekturen”.

–”Vår tid” kjennetegnes blant annet av overforbruk og lite reflektert utbygging en rekke steder i landet. Er det dette dagens arkitekter ønsker å gjenspeile, spør han retorisk.

Artikkeltags