Holmenavtalen vedtatt

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Men flere av politikerne i bystyret følte seg bondefanget og ønsket en juridisk gjennomgang av den nye avtalen koalisjonen hadde sydd sammen.

DEL

Saken ble raskt foreslått utsatt av ordfører Knut Henning Thygesen (RV) som i tillegg til bortimot halvparten av bystyret, samt deler av kommunens administrasjon, hadde problemer med å tolke endringene i avtalen som ble lagt frem.

Forslaget om utsettelse ble forøvrig ikke tatt til følge.

– Jeg er en erfaren politiker, men dette har jeg store problemer med å forstå hva innebærer, sa Thygesen.

Eva Nilsen (Ap) var ikke overrasket over tidspunktet koalisjonen valgte å legge frem sitt forslag.

– Hva er vitsen med et formannskap og et hovedutvalg når man ikke har noen respekt for vedtakene som blir fattet der, sa Nilsen, og siktet til administrasjonens forslag som ble enstemmig vedtatt i hovedutvalget.

Spill for galleriet

I følge Jan Einar Henriksen (V) ble det gitt signaler fra koalisjonen allerede i hovedutvalget om at man ikke var fornøyd med rådmannens forslag til avtale, og at det ville komme endringer.

At rådmannen ikke forstår endringene som er gjort, mener han er spill for galleriet.

– Jeg syntes det er underlig at han ikke forstår de enkle endringene som er gjort etter at han har vært såpass delaktig i denne prosessen, sier Henriksen.

Koalisjonen har i stor grad tatt for seg utbyggers forslag i den nå vedtatte avtalen, men med noen endringer.

Utbygger fritas fra det såkalte rekkefølget kravet, noe som innebærer at hotellet ikke må bygges samtidig som de øvrige boligene.

Må betale mer for veg

Det er dermed også gjort endringer i kommunens såkalte subsidiering av hotellet, ved at utbygger nå må betale 60 prosent av utbedringen av Buvikveien, i stede for 30 prosent som lå til grunn i rådmannens innstilling.

Det ligger ingen krav om bygging av hotell hos utbygger. koalisjonen ønsket også å gi utbyggers utgifter et tak på 7,5 millioner kroner. Dette ble senere trukket fra avtalen.

– Vi mener at dette er en bedre kommuneøkonomi. Når utbyggingen kommer i gang, og veien forbedres, vil pengene etter hvert tilbakeføres til kommunen, sier Hveem.

Venstres ordførerkandidat mente også at kommunens subsidiering av hotellet kan ha vært i strid med EØS-avtalens reglement.

– At kommunen bruker en økonomisk gullerot for å få bygget et hotell, kan i forhold til konkurransevridning være i strid med reglementet, mener Hveem.

Uenige om lønnsomhet

Knut Henning Thygesen er ikke enig med koalisjonen i at endringene gir bedre kommuneøkonomi. Han presiserer at i kommunens forslag skulle utbygger betale hele vegen dersom det ikke blir noe hotell. Dersom det blir hotell, ville kommunen betale 70% av en antatt utbyggingskostnad.

– Nå er det slik jeg ser det, ingenting som tyder på at det blir et hotell på Holmen. Det betyr jo at kommunen nå faktisk får denne utgiften på 40 prosent av vegkostnadene som antakelig vil bli mellom 5 og 7 millioner, mener Thygesen.

– Mitt største ønske er at Holmen skal stå feridig utbygget i 2014, med hotel, og at eieren skal si under åpningen at Risør er en god kommune å drive næring i slik at flere folk vil turte å satse her, sier Henriksen.

Tar selvkritikk

Videre i utbyggingsavtalen har koalisjonen gitt utbygger råderett over det såkalte trappeamfiet samt fordelt båtplasser og moloen mellom utbygger og kommunen.

– Kommunen disponerer nordsiden av moloen og båtplassene mot havna og Solsiden, mens utbygger disponerer sørsiden mot Stangholmen, forklarer Henriksen.

Både han og koalisjonen er svært glad for at avtalen nå er i havn, og håper utbygger vil signere og at man kan komme i gang med realiseringen av planene.

– Vi er svært fornøyde med resultatet, men prosessen kunne nok vært bedre, sier Hveem. Han tar på vegne av koalisjonen selvkritikk for prosessen rundt avtalen.

– Vi har fått kritikk for å gå administrasjonen i næringen, og det ideelle hadde nok vært at administrasjonen sammen med utvalgte politikere og utbygger sammen hadde utarbeidet en avtale, erkjenner Hveem.

Sender saken til fylkesmannen

Til tross for lite gjennomslag for ønske om utsettelse og kostnadsfordelinger, fikk Thygesen medhold i tre av de fire tilleggsforslagene han presenterte.

Thygesen ønsket å opprettholde det som i reguleringsplanen er avsatt til næring, også hotellet, til næringsformål. Han ønsket et sterkt signal til utbygger om å prioritere hotellbygging, selv om rekkefølgekravet er fjernet, samt søknad om omregulering dersom hotellplanene utgår.

Han fikk ikke flertallets medhold i at kommunen skal kunne forby at området omreguleres til fritidsboliger dersom utbygger forlater hotellplanene.

– Vi i Rødt har nå sendt saken til fylkesmannen fordi vi mener det har vært en udemokratisk prosess, sier Thygesen.

Artikkeltags