Hovedutvalget vil bare ha fastboende på Holmen

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

Hovedutvalget har med fire mot tre stemmer vedtatt å anbefale bystyret om kun å tillate helårsbeboelse på Holmen. Under avstemmingen ble det for øvrig tendenser til ”polsk riksdag”. Det oppsto en babelsk forvirring og pause måtte til og saken tas opp til ny votering.

DEL

Senterpartiets Heidi Hødnebø ledet behandlingen av ”Holmen-saken” i hovedutvalget for plan, miljø og tekniske tjenester. Utvalgets leder, Helene Frydenberg fratrådte som inhabil da hun er gift med Per Arve Øyen, banksjef i Sparebank Sør, som eier 49 % av aksjene i selskapet Solsiden 1.

–Hytter og hus trenger ikke ligge fem meter fra sjøen. Holmen er en ny bydel, og det må bygges med tilpasset arkitektur, selv om noen mener dette er et skjellord, sa Heidi Hødnebø og la til: – Jeg støtter rådmannens innstilling bortsett fra at jeg sier nei til fritidsbebyggelse på Holmen.

RVs Tine Bang var opptatt av de arbeidsplasser som Holmenarealet kan tilby.

Husmannsånd

–Husmannsånden råder i denne saken Hvorfor tilbyr vi hyttefolket de beste tomtene inklusive båtplasser, sa hun og presenterte et forslag om at den eksiterende reguleringsplanen for Holmen, som sier at området skal utnyttes til næringsformål, bør bestå.

Høyres Harald Eriksen var imidlertid sterkt uenig med både Heidi Hødnebø og Tine Bang.

–Ordføreren har uttalt at han ønsket et hårete signalbygg på Holmen. For min del vil jeg si dette synes noe kortklipt, lite visjonært, sa Eriksen og tilføyde at utviklingen av Holmen måtte gis samme muligheter som i Flisvika. Det vil si en blanding av hytter og hus.

Eriksen var imidlertid sterkt kritisk til et kurs/konferansehotell og mente ingen investorer ville gå for dette.

–Vi kan ikke fortsette å tilby hvite fasader og et minimum av uteservering og tro at folk vil komme til Risør. Det har vært en 40 % reduksjon i hotellovernattingen på Sørlandet i vinter, sa han og tilføyde:

–Rådmannens innstilling låser bystyret. Det er for mange restriksjoner.

For lite

Høyre-representanten hevdet også at kommunens anbefaling om kun å tillate 3000 kvadratmeter til boligformål, var for lite og hevdet utnyttelsesgraden måtte justeres op.

–Den bør minimum ligge på 1, sa han og sammenliknet med Bjørvika i Oslo der den samme utnyttelsesgraden er beregnet til å være på 5.

Eriksen fremholdt også at det Risør trenger er mennesker, samtidig som han ga uttrykk for forståelse for en del av momentene som ligger i administrasjonens innstilling. Blant annet at den nye bebyggelsen må være i harmoni med Risør og at antall båtplasser må sees i sammenheng med arealbruken i havna. Harald Eriksen var også opptatt av at fiskerihavna ble tatt vare på.

For Loke som for Tor

–Skal vi å ha boplikt bør loven gjelde for alle, for Loke som for Tor, sa Ole Per Hopaneng (A) og markerte seg raskt som en ihuga forsvarer av Holmens betydning i forhold til arbeidsplasser. Han pekte blant annet på fiskerihavna og det øvrige arealet og understreket at det Risør trenger er arbeidsplasser.

–Da kan vi ikke samtidig tillate og bygge ned et fullt ferdig næringsareal med boliger, sa han.

–Vi kan snakke om boplikt og industri og Mo i Rana på 50-tallet, svarte Harald Eriksen, men Hopaneng lever på en illusjon. Han fortsatte med å henvise til fraflytting fra kommunen og problemet dette representerer

Tine Bang (RV) fulgte opp Hopanengs uttalelse med å peke på hva alternativet vil være dersom man vraker næringsarealet på Holmen.

–Da må vi bruke av skattebetalernes penger for å etablere annet sjøvendt næringsareal. Hvorfor kan vi ikke bruke det vi har, sa hun.

Ikke vei engang

Harald Rø (KrF) berømmet søkerne for å ha å ha vært ryddige og åpne i hele prosessen, og stilte seg svært positiv til modellen Solsiden 1 har lagt til grunn for den videre utviklingen av Holmen. Rø hevdet også at det finnes en god del næringsareal i kommunen som burde kunne tjene til et slikt formål, fremfor Holmen. Og som dessuten ligger langt mer transportnært.

Han mente også, i likhet med Harald Eriksen, at nordsiden av Barmen, ytterst i Nordfjorden, kunne egne seg godt til næringsarealer som måtte være sjønære.

–Her settes tungindustri opp mot ferieliv, men det er ikke det vi snakker om, repliserte Hopaneng, og tilføyde: – det snakkes om Barmen som egnet næringsareal. Det er ikke vei ut dit engang. På Holmen har vi et næringsareal.

Arbeiderpartiets Lars Sveen var innkalt som vararepresentant i og med at Helene Frydenberg fratrådte som inhabil. Han var også oppåtatt av at rammebetingelsene ikke måtte være for stramme. Av den grunn gikk han inn for at fordelingen av areal til boliger og næringsformål skulle være ”50/50”.

Styrke Solsiden

–Jeg har tro på at en utvikling på Holmen vil styrke hele Solsiden og dra Buvika nærmere sentrum, sa Sveen.

Sveen var også skeptisk til et kurs og konferansehotell på holmen, dette på grunn av Risørs beliggenhet midt mellom to flyplasser.

På spørsmål fra Tine bang hva han la i begrepet boliger, svarte Sveen at han tenkte på helårsbebyggelse.

–Når det gjelder boplikt rent generelt, mener jeg dette er en sak vi bør behandle i en annen anledning, sa han.

Fem forslag

Avstemningen endte i det som må karakteriseres som total forvirring. Etter at det ble bedt om pause, fortsatte møtet og en tidligere votering ble erklært som ugyldig.

Det ble presentert i alt fire forslag i tillegg til rådmannens innstilling i løpet av debatten rundt Holmen. Tine Bang (RV) og Ole Per Hopaneng (A) slo sammen sine og endte opp med å be å utvalget vedta at den eksisterende reguleringsplanen, som sier at Holmen skal være et næringsareal, er den som fortsatt bør gjelde.

Dette falt med 2 mot 5 stemmer.

Harald Eriksen (H) foreslo at man skulle se utviklingen an og la reguleringsplanen for Flisvika ligge til grunn for utviklingen på Holmen.

Forslaget falt med 3 mot 4 stemmer.

Lars Sveen (A) ønsket at bebyggelsen på Holmen skulle bestå av 50% boliger og 50% næringsareal. Dessuten ville han at boligene skulle være til helårsbeboelse.

Dette forslaget falt med 1 mot 5 stemmer.

Til sist sto valget mellom rådmannens innstilling og Senterpartiets Heidi Hødnebøs forslag om at det kun skulle være helårsboliger på Holmen, men som ellers var identisk med rådmannens innstilling.

Dette ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Artikkeltags