Hummeren fredes utenfor Risør havn

Av
Artikkelen er over 14 år gammel

Etter flere års arbeide har nå Fiskeri- og Kystdepartementet etablert hummerreservat utenfor Risør. Her skal hummerbestanden bygges opp igjen.

DEL

Formålet med reservatet er å studere hvordan hummer opplever et område som er helt uforstyrret av fiske. I løpet av de neste ti årene er det derfor forbudt med annet fiske enn håndsnøre og dorg. Forskere fra Havforskningsinstituttet Flødevigen i Arendal vil komme hit og utføre den faktiske forskningen. Doktogradsstipendiat Even Moland forteller at reservatet utenfor Risør er helt spesielt.

– Siden det er inne i Risør havn, er det ikke så godt egnet for prøvefiske. I stedet vil det bli gjort forskjellige typer spennende forskning her. For eksempel skal vi sette ut hummer på de kunstige revene og se hvordan de klarer seg der. Dette setter vi i gang med til høsten, sier han.

Forventer større og flere hummer

Reservatet er etablert for ti år. Det vil være nok til å studere effekten av totalvern.

– På lang sikt, i et fem til ti års perspektiv, venter vi å se større hummer og flere hummer. Da må man se på hvorvidt slike reservater bør settes opp permanent. Uansett er dagens fredningsområder viktig fordi marine reservater kan gi en fremtidig løsning på den ekstremt lave bestanden vi har her nå, sier Moland.

Forskerne fra Flødevigen samarbeider lokalt med Risør Akvarium og Risør Fiskerforening. Akvariets pågående utbygging vil gi et nytt hummerklekkeri som skal forsyne forskerne med hummer til utsetting. Risør Fiskerforening har bidratt med å sette opp grensene for det nye reservatet (se kart).

Meget godt egnet for forskning

Tre andre områder i tillegg til Risør havn er utpekt som fredningsområder. Det er Flødevigen i Arendal, Bolærne på Nøtterø i Vestfold og Kvernskjer på Hvaler i Østfold. Fiskeri- og kystdepartementet begrunner dette utvalget med at områdene ”rent biologisk oppfyller kriterier som er nødvendige for å gi kunnskap om hvor fort hummerbestanden bygger seg opp i et totalfredet område”.

Brudd på fredningen straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder. Uaktsomhet, medvirkning og forsøk på fiske innenfor fredningsområdet er også straffbart.

Artikkeltags