Si det med blomster! Det er tydeligvis mottoet til Risør Lions Club. I forkant av jula samles medlemmene hvert år på Frydenborgsenteret for å dele ut julestjerner til beboerne.

-Vi fordeler en blomst til hvert av rommene, fellesromma får blomster og så havner noen på Lionsrommet, forklarer Lionspresident Petter Hødnebø.

Da AAB besøkte Frydenborg ved ti-tiden lørdag formiddag satt han ganske alene, i et hav av blomster. Jan Ivar Beisland hadde akkurat levert 100 julesjerner fra Beisland Blomster sammen med potter og kort. Nå skulle blomstene plasseres i potter og utstyres med kort som fortalte at blomsten var en gave fra Risør Lions Club.

-Men jeg trenger en hullemaskin til kortene, sa en lettere oppgitt president, som så for seg en formiddag i julestjernenes vold. Til alt hell ankommer Lions-veteran Arild Mathisen. noen minutter senere. Rett nok uten hulleverktøy, men ved hjelp av telefon mobiliseres etterhvert både flere medlemmer og dertil egnet redskap til å hulle kortene.

-Vi har begynt noe tidligere i år, forklarer Mathisen, - rett og slett fordi vi ofte opplever at det allerede er blomster på rommene når vi deler ut midt i desember.

Hvor lenge har de så holdt på med tiltaket?

-Nei, Mathisen drar litt på svaret, - det er i alle fall ti år, sier han.

Med andre ord; det er for lengst blitt en tradisjon at Lions club-medlemmene blir "blomster-Oler" på Frydenborg.

Sikkert til berikelse for de mange som mottar blomstene. Og, tror vi, sikkert også til glede for giverne.