Ikke nødvendig med små, hvite trehus på Holmen

Artikkelen er over 9 år gammel

–Risør og Røros er de best bevarte trehusbyer i Norge. Risør er unik. Det sa riksantikvar Jørn Holme. Han mente også at det ikke var nødvendig med små, hvite trehus på Holmen. -Det viktigste er at Holmen kommuniserer med byen, sa han.

DEL

–Risør og Røros er de best bevarte trehusbyer i Norge. Risør er unik.Det sa riksantikvar Jørn Holme da han fredag ankom først Moen og deretter Risør sentrum.

Helt uaktuell problemstilling

–Er det aktuelt å la Risør komme inn på verdensarvlisten, på samme måte som Røros?

–Det er en helt uaktuell problemstilling. Risør er et fantastisk bysamfunn i nasjonal og skandinavisk sammenheng, men Europa er overrepresentert med byer på verdensarvlisten. Det som er mer interessant for Norge er å få et steder med industriell bakgrunn på verdensarvlisten, samt steder med unik arkeologisk karakter. Risør bør heller være stolte av at byen er den fremste av Norgesarven, sier riksantikvaren.

Viktig industrielt kulturminne

Det handlet med andre ord ikke om Treholt da riksantikvar Jørn Holme ankom Moen i formiddagstimene fredag. Rett nok var han som student med i Treholts forsvarergruppe på åttitallet, men det er et svært så tilbakelagt kapittel i riksantikvarens liv. Nå handler det om kulturminner, ikke om minner relatert til eksspioners skyld eller uskyld. Om ikke det var Treholt, handlet det imidlertid svært mye om både trefartøyer og trebygninger under Risørbesøket. Han ga da også uttrykk for stor interesse for hva man hadde lykkes med på Moen. Både i forhold til vern og restaurering av bygningsmassen og arbeidet med restaurering av trefartøyer.

–Moen er et veldig viktig industrielt kulturminne. Ikke minst at det fortsatt utøves håndverk i båtbuene. Denne kunnskapsarven er særdeles viktig at vi makter å opprettholde. Tenk bare, for 1000 år siden var vi blant de aller fremste når det gjaldt å bygge seilende fartøyer. Dette er kompetanse som vi må ta vare på, sa riksantikvaren.

Utfordringer på Moen

Under besøket på Moen fikk riksantikvaren for øvrig en svært god gjennomgang av hvilke utfordringer man står overfor i forhold til bevaring av bygningsmiljøet på Moen. Lars Grønvold og Ole Jacob Broch beskrev de praktiske problemene man måtte håndtere og avtroppende næringssjef Reidar Grøsle orienterte om Moenprosjektet.

I båtbua, der seiltråleren “Boy Leslie “ er under restaurering, kunne Terje Goderstad fortelle om fartøyets historikk og de mange utfordringer som er knyttet til fartøyvern.

Hvite små trehus

På Risørflekken dukket naturlig nok Holmenprosjektet opp som tema. riksantikvar Jørn Holmen var snar til å si at han ser hvilke utfordringer Risør står overfor i forbindelse med Holmenutbyggingen.

–Det er ikke nødvendig at det skal være hvite små trehus på holmen, men området må kommunisere med resten av Risør, sa riksantikvaren. Han understreket også at det var viktig ¨være fremsynt i forhold til hva man aksepterer som bebyggelse på Holmen. –Det dere bygger her nede skal kommunisere med byen i uoversiktlig fremtid, poengterte han og tilføyde:

Byrom viktigere enn siktlinjer

–Husk at siktlinjer ikke er det viktigste. det er byrommene som er av betydning.

Riksantikvaren avsluttet sitt besøk i Risør med et møte på rådhuset der han ble orientert om hva som er gjort i forhold til bevaring av Risør og hvilke utfordringer man står overfor.

Artikkeltags