Det sa Jeppe Jul Nielsen da han onsdag morgen gikk om bord i R/S 14 “Stavanger på indre havn i Risør. Tirsdag kveld ankom redningsskøyta. Ved hjelp av årer rodde mannskapet skøyta helt innerst på havna. Onsdag morgen forlot så R/S 14 “Stavanger” Risør for siste gang. Først ble den pumpet lens. Det lekker nemlig en del gjennom natene i skroget som opprinnelig ble sjøsatt i 1901. For sviktet storseil, fokka oppe og ved hjelp av årer seg skøyta deretter utover. Det hele ble foreviget av NRK og en fotograf fra VG. –Jeppe blir med da NRK lager en dokumentarfilm om “Stavanger” og familien Jul Nielsens bidrag til “Stavanger”s historie er viktig, forklarer redningsselskapets skipper om bord, Johan Petersen. Skøyta som har vært i Jeppes families eie i 50 år, og som hadde Risør som hjemmehavn i 20 år, ender som tidligere nevnt snart som tørrlagt museumsskøyte på Bygdøynes ved Oslo. –Det føles selvsagt litt merkelig å stå om bord igjen, sier Jeppe (bildet). På spørsmål om han angrer salget av skøyta for drøyt ti år siden, sier han bare: –Nei, det var riktignok en to år lang prosess som måtte til før jeg tok beslutningen, men det var nok det beste. Jeg ville aldri hatt anledning til en stor restaurering av skøyta. Det er nemlig vært nødvendig dersom den fortsatt skulle vært brukt som lystbåt i årene fremover, sier han. Steinar Ryvind steinar.ryvind@austagderblad.no