Kan kultur erstatte hotell på Holmen?

Bør "hotelltomta" (nærmest" benyttes til et fremtidig kulturhuis. Høyre, Venstre, Kr. Folkeparti og Fremskrittspartiet ønsker at en slik løsning blir utredet.

Bør "hotelltomta" (nærmest" benyttes til et fremtidig kulturhuis. Høyre, Venstre, Kr. Folkeparti og Fremskrittspartiet ønsker at en slik løsning blir utredet.

Artikkelen er over 7 år gammel

Dagens kulturhus bør kunne fases ut over tid og et nytt kulturhus reises på ”hotelltomta” på Holmen.

DEL

Dette er et forslag de borgerlige partiene står bak og som de nå ønsker at bystyret skal si ja til å få utredet. Bakgrunnen for forslaget er at det nå er presentert et kostnadsoverslag på hele 27 millioner for restaurering av Risørhuset.

Leder av Risør Venstre, Dag Jørgen Hveem, sier til AAB at det i den borgerlige leiren er enighet om at det å betale 27 millioner for utbedring av Risørhuset rett og slett er for høy pris å betale.

–Det hersker ingen tvil om at mye må gjøres for å få Risørhuset oppgradert?

–Risørhuset er en svært viktig kulturarena i kommunen, og det er på kort sikt nødvendig med en viss utbedring og rehabilitering. Det er vi ikke uenige i. Men etter vårt syn er denne saken ikke tilstrekkelig utredet i forhold hvilke vedlikeholds og andre påkostningstiltak som må prioriteres.

Hveem understreker samtidig at forslaget fra de borgerlige er todelt.

–Det handler om at vi blir presentert for en liste over hvilke rehabiliteringstiltak som bør prioriteres. Men på sikt, og jeg understreker; på sikt mener altså vi det kan være fornuftig å planlegge et nytt kulturhus for Risør Derfor ber vi om, som del to i forslaget, at forslaget om kulturhus på “hotelltomta” blir utredet før vi går i gang med et stort rehabiliteringsprogram for Risørhuset. Etterpå vil det være for sent.

-Hva er bakgrunnen for at dere mener den såkalte “hotelltomta” er den beste løsningen for en alternativ lokalisering av et kulturhus?

–Vi ble jo nærmest invitert av utbyggerens arkitekt til å komme med forslag til hvordan denne tomta kan utnyttes til allmennyttige formål. Det skjedde på et av informasjonsmøtene og forslaget v¨årt er en tilbakemelding på denne invitten.

Hveem sier også at det etter de borgerliges syn er vanskelig å tenke seg et bedre formål enn et nytt, fremtidsrettet kulturhus.

–Et kulturhus på Holmen vil innebære en vitalisering av området og bygge opp under en levende bydel, hevder han og tilføyer at han tror at et kulturhus, i lengere perspektiv, vil innebære et kraftig kulturløft for kommunen..

Artikkeltags