Kjemper for å beholde Polenturene

Av
Artikkelen er over 15 år gammel

Rød Valgallianse i Risør ber nå i et brev til Kristin Clemet om at hun avklarer om Polenturene og liknende klasseturer for ungdomsskoleelevene må skrinlegges.

DEL

Paritet ber om at departementet ser på virkningen av skjerpelsen av loven om gratis rett til grunnskoleopplæring når det gjelder skoleturer, men støtter intensjonen om gratis skole.

- Slik vi leser skjerpelsen ser det ut til at blant annet de populære turene for ungdomsskoleelevene til konsentrasjonsleirene i Polen må skrinlegges. Svært mange skoler i landet frasier seg turene på grunn av rundskrivet fra departementet. Det opplyser Helga Arntzen i aktive fredsreiser. Turene er populære og er viktige i det antirasistiske og antinazistiske undervisningsarbeidet, og det er svært synd om de og liknende opplegg faller bort, sier Daniel Glaser i Risør RV.

Vil ha gratis skole

Prinsippet om gratis skole er RV helt enig i. Det offentlige bør betale både grunnskole og videregående skole.

- Foreldre og elever må ikke presses til å betale skoleaktivitet av egen lomme. Men her oppstår en utilsiktet virkning, nemlig at et godt pedagogisk og samfunnsnyttig prosjekt faller bort, sier Glaser.

RV ber statsråden se på om departementet kan bidra økonomisk når det gjelder klasseturer av denne typen.

- Det er urealistisk å tro at skoler med svært anstrengt økonomi kan greie å finansiere turene uten tilskudd fra departementet, sier Glaser, som utfordrer statsråden til å ta et økonomisk ansvar for et bra fungerende pedagogisk prosjekt. Risør ungdomsskole er en av mange skoler som nå vurderer å avlyse Polenturene.

Olsen vil ikke stoppe fredsturer

RV sendte en kopi av brevet også til stortingsrepresentant Jan Olav Olsen for å be ham ta opp saken. I den forbindelse har Olsen uttalt til pressen at skoleledere tolker gratisprinsippet for strengt.

- Det har aldri vært intensjonen at gratisprinsippet skal stoppe fredsreiser, sier han blant annet.

Knut Henning Thygesen er glad for Jan Olav Olsens uttalelser, men etterlyser økonomisk støtte fra departementet for å sikre fredsturene.

- Det Olsen nå sier er positivt for Polenturene og liknende reiser. Departementet må, dersom disse turene skal fortsette, presisere at de kan arrangeres like greit som i dag, med et samarbeid mellom skole og elever/foreldre. Og det bør, slik RV har bedt om, komme på plass en økonomisk støtte fra departementet, dersom en skal nærme seg intensjonen om gratis skole, sier Knut Henning Thygesen.

Niende og tiende får reise

- Går turene i orden, vil det være en gladnyhet, ikke minst for åttendeklassingene i Risør som har fått beskjed om at turene antakelig ikke blir noe av, sier han videre.

Uten tilskudd i noen form, vil det i følge Thygesen vil det vil koste kommunen om lag 400 000 kroner årlig å opprettholde tilbudet om Polenturer for tiendeklassingene. Ved Risør ungdomsskole har elevene i niende og tiende klasse fått beskjed om at turene for deres del vil gå som planlagt. Det har blant annet sammenheng med at de allerede har jobbet med å samle inn penger i en tid. Åttendeklassingene som nettopp har begynt på ungdomsskolen, har imidlertid fått beskjed om at Polenturen for deres vedkommende er i faresonen.

Artikkeltags