-Kommunen bør kjøpe Holmen

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

Risør RV ønsker at Risør skal vurdere mulighetene for kjøp av Holmen og ledige områder på Krana. Hensikten er å sikre arealer som blant annet kan benyttes til havbruksnæringa.

DEL

Kommunen eier i dag en fjerdedel av arealet på Holmen. I følge et brev Risør RV har sendt ordfører og rådmann har dette offentlig eide området blitt disponert på en klok måte. Det er gjort riktige valg av administrasjon og politikere, noe som har bidratt til en utvikling av fiskerihavna det er grunn til å føle stolthet over.

Offentlig eierskap

–Det er i forlengelsen av dette positive eierskapet Risør RV ser betydningen av et større offentlig eierskap på Holmen., skriver Knut Henning Thygesen. Sammen med RVs bystyregruppe, Liv Jorunn Høiberg og Daniel Glaser, står han som underskriver av brevet til kommunen.

Risør RV mener at Arne Lindstøls ønske om å utsette Holmensaken i bystyret åpner opp for en fornyet dialog med Holmens eier; Solsiden 1 AS. I en slik dialog, mener brevskriverne, er det naturlig at et offentlig engasjement på eiersida bringes inn.

Næring og bolig

–RV har som kjent engasjert seg for at Holmens posisjon som unikt sjørelatert næringsareal blir ivaretatt, selv om også boliger for fastboende skulle inngå i en totalplanløsning. Men primært er det på næringsdelen RV ønsker et offentlig engasjement.

Risør RV sier videre i brevet til kommunen at Holmen er en sentral del av Risørs identitet og at det offentliges engasjement bør gjenspeiles gjennom viljen til å eie.

Beste løsningen

–Ingen må være i tvil om at den beste løsningen for Risør ville være at Holmen var i offentlig eie. Det ville gitt den største muligheten for fleksible løsninger.

–Men en form for delt eierskap kan også føre til fruktbart samarbeid mellom kommunen og dagens to eiere, Lindstøl og Sparebanken Sør, mener Thygesen, Høiberg og Glaser.

Ta kontakt

Når det gjelder Risørs manglende muligheter til å engasjere seg økonomisk i et slikt prosjekt, hevder RVs bystyregruppe at kommunen bør ta kontakt med stat, fylke og det interkommunale nærings og utviklingsfondet for å drøfte en støtteordning som gjør det mulig for et offentlig økonomisk engasjement både på Holmen og på Krana.

–At staten engasjerer seg i Risør i den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i nå, kan være avgjørende for en sak som vil ha betydning for generasjoner fremover, understreker RVs bystyregruppe.

Artikkeltags