Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen får ruskritikk

Artikkelen er over 8 år gammel

Risør kommune gir ikke rusmisbrukere det tilbudet de har krav på i følge loven. Det kommer frem i en tilsynsrapport fra helsetilsynet.

– Dette er både vanskelig og enkelt på samme tid. Vi trenger flere ressurser, sier avdelingsleder for psykisk helse, Ståle Sjaavaag.

Uklar ansvarsfordeling mellom Nav og kommunens avdeling for psykisk helse og rehabilitering. Manglende rutiner for oppfølging av brukere, og varierende oppfølgning fra saksbehandler til saksbehandler.

Dette er noen av punktene i rapporten som slår fast at rusmisbrukere i Risør ikke får et helhetlig og koordinert tilbud.

Lavterskeltilbud

Det er en kjent sak at rus og psykiatri ofte følger hverandre. I følge Sjaavaag har man de siste årene i Risør fått et større trykk av klienter som har rusrelaterte problemer i tillegg til en psykisk lidelse.

–Skal man ha muligheten til å komme noen vei, er individuelle tjenester viktig. Ikke bare medisinering og nødvendig helsehjelp, sier Sjaavaag.

Styrking av oppfølging i forhold til bolig og lavterskeltilbud på dagtid, er noen av tiltakene Sjaavaag mener er viktig.

– Mange trenger hjelp til det å bo og til å komme seg videre og gjøre noe med livet sitt, fylle dagene, sier Sjaavaag.

Bedre tilbud på trappene

I følge avdelingslederen har man de siste årene etablert noe lavterskeltilbud rundt kontaktsenteret på Frydenborgsenteret.

–Forholdene her er forholdsvis dårlige, men det håper vi vil løse seg når vi snart flytter ned i Frydenborg barnehages gamle lokaler. Der tror jeg vi vil få både et bedre og bredere tilbud, sier Sjaavaag.

Noen å snakke med

Gyda Hansen i Frelsesarmeen sier hun har hatt en nedgang av rusmisbrukere som oppsøker Frelsesarmeen. Det hun forøvrig oppfatter som det største behovet rusmisbrukerne har, er å ha et sted hvor de kan komme å snakke med noen

– Mange ville nok hatt nytte av å ha et lavterskeltilbud hvor de kunne komme å snakke med noen. De som kommer til oss kommer som oftest for å hente mat og for å slå av en prat, sier Hansen.

– All erfaring tilsier forøvrig at den største bøygen er nok at brukerne selv må ønske å gjøre noe, legger Hansen til.

Forbedringspotensial

Koordinerende enhet i kommunen hadde møte 1. november, hvor tilsynsrapporten ble diskutert. Kommunalsjef, Nils Martin Andersen, er nå i ferd med å utarbeide en plan, som skal presenteres for politikerne i Helse- og omsorgskomiteen.

– Jeg kommer til å legge frem konkrete tiltak til drøfting for komiteen, og jobber nå med å utforme det, sier Andersen.

Kommunalsjefen sier det ligger et klart forbedringspotensial i rusomsorgen i kommunen og at man må se nærmere på hvordan man kan samordne tjenestene på en bedre måte.

– Rapporten påpeker at vi må bruke mer tid på administrasjon. Aksjonslisten er lang, og resultatet vil være utifra vedtaket politikerne gjør og det kommer selvsagt til å koste, sier Andersen.