Kommunen må forklare stengte gater

Artikkelen er over 8 år gammel

Samferdselsdepartementet vil ikke uten videre akseptere at Risørs gater stenges under trebåtfestivalen. Nå har kommunen fått brev der den blir bedt om å redegjøre for hvilket rettslig grunnlag som ligger bak et slikt vedtak

DEL

Det må imidlertid tilføyes at brevet som departementet har sendt kommunen ikke skyldes departementets eget initiativ. Bakgrunnen for henvendelsen er rett og slett at noen Risørborgere har stilt seg undrende til beslutningen om å stenge byens gater for offentlig ferdsel med mindre det betales avgift.

Som kjent ble dette i år praktisert ved at det var full ferdsel i hele byen fram til klokken 1030. Deretter ble noen av gatene sperret da disse inngår i festivalområdet. For å bruke disse områdene måtte det betales inngangsbillett.

Denne undringen har resultert i en mail til departementet som nå kvitterer med å be “(sit.) kommunen redegjøre nærmere for det rettslige grunnlaget (stenging av gater red.anm.) og praksis knyttet til dette.” (sit. slutt).

I Risør kommune har man så langt ingen kommentarer til brevet fra kommunen. Rådmann Odd E. Olsen sier det slik: – Det er klart vi ta henvendelsen fra departementet alvorlig og komme tilbake med et svar. Saken vil nå bli behandlet her hos oss og jeg vil i den forbindelse ha et møte med plansjefen og enhetslederen for teknisk drift, sier rådmannen.

Artikkeltags