Nærmere 100 personer møtte frem til det siste folkemøtet torsdag kveld, der den endelige planen for Brokelandsheia ble presentert. Like før møtet hadde et utvidet formannskap, uten særlig diskusjon, velsignet planen. Og det samme skjedde da sivilarkitekt Arne Sødal spurte forsamlingen om en håndopprekning fra de som støttet planen. Hendene formelig føyk i været.

Skisser

Rundt om på veggene i møterommet hang det skisser og plansjer som viser utviklingen av Brokelandsheia trinn for trinn. Hvordan kan det se ut om fem år, 10 år, 20 år? Underveis i Plansmia har det vært heftig møtevirksomhet der innspill fra forskjellig hold har blitt tatt på alvor og blitt gjenstand for diskusjoner. Noe har blitt forkastet, mens mange innspill har fått plass i fremtidsplanene. Både Statens Vegvesen og Jernbaneverket har deltatt for å få på plass infrastruktur med veier og jernbanespor. Husbanken har vært til stede, for her ser de et stort potensiale når det gjelder boligbygging i tiden fremover. Det kan være snakk om 500 boenheter i randsonen både på østsiden og vestsiden av lansbyen, som ligger der som en fortettet og velutviklet plett med hovedgate, parkeringsplasser, grønne lunger, en stor lekeplass og med et filter av trær mot hovedpulsåren E18. Over landsbyen ligger jernbanen med fire spor og stasjon der høyhastighetstogene suser forbi.

Trålet rundt

Fagteamet har trålet rundt i landskapet på Brokelandsheia, og funnet ut at det er gode muligheter til å bygge boligfelt i det kupperte terrenget i ytterkantene. Og det er godt mulig å bevare disse kollene og ujevnhetene og samtidig bygge boliger her. De “grønne hattene” som rager i bakgrunnen av landsbyen skal få stå. Boplikt-begrepet er erstattet med “bolyst”, og det skal satses på trearkitektur slik det er i dag. “Byen i skauen, skauen i byen” er en karakteristikk som ble brukt for å illustrere den nye landsbyen. – Da vi stilte opp her den første dagen under Plansmia, syntes vi det var lite av det vi ville ha som var tegnet inn. Nå har vi vært gjennom en prosess, vi har fått lagt frem våre ønsker, og jeg synes det har vært flott å få komme med innspill og samtidig bli hørt. Vi har fått et sluttresultat vi kan leve med, sa Sveinung Haugstøyl fra Lyngrillen og Sentrumsforeningen.

Gi og ta

Med andre ord, i en slik prosess handler det om å gi og ta. Arne Sødal berømmet grunneiere og samtalepartnere for god vilje til å finne konstruktive og praktiske løsninger. Han mener det lover godt for prosessen videre. Stedsutvikler og prosjektleder Tonje Berger Ausland og ordfører Rune Hagestrand var svært godt fornøyd med hele prosessen da de avslutningsvis takket og bukket for det de haddde fått være med på. – Vi har hatt et fantastisk fagteam i gang her, som har jobbet sent og tidlig og som nesten ikke har hatt tid til mat, sa Tonje. – Gjerstad kommune har fått et godt planverktøy å jobbe videre med, og vi har mange spenstige saker å ta fatt på, sa ordføreren, som overleverte en stor bukett blomster til stedsutvikleren for hennes store innsats med Plansmia.